1900

Českolipská radnice byla do nynější podoby přestavěna v roce 1884. Starostova pracovna byla v prvním patře, ve velké místnosti s balkónem, aby bylo možné promluvit v čase potřeby k obyvatelstvu. O patro výše byl okresní soud. Roku 1898 byla provedena stavba paláce krajského soudu s věznicí a budova přijala i na radnici se tísnící soud okresní.

Město nabídlo vlastivědnému spolku spolupráci při záměru, umístit do uvolněných prostor městské pamětihodnosti. V držení Městského úřadu byly zvláště cenné knihy cechovní, ale také rozmanité zvláštnosti, jako olověná tabulka s nápisem ze základu sloupu Nejsvětější Trojice nebo historická váha na máslo z Máselného trhu a různé další předměty. Také vlastivědný spolek - Excursions club
- vlastnil četné památky archivní, archeologické, grafiku nebo numismatiku. Vznikla myšlenka založit muzejní spolek a zřídit městské muzeum, do něhož by též občané přinášeli zajímavé předměty z minulosti, které již přestaly sloužit a dokládaly způsob života, městskou kulturu. Vysloveno bylo i přání vybudovat Kunstkomoru (Síň umění).

Spolek vznikl na podzim roku 1899 a o pár měsíců později již zapisoval městský tajemník Josef Just přírůstky do muzea. Konečně 18. listopadu 1900 bylo muzeum otveřeno za účasti starosty Bredschneidera a okresního hejtmana Bayera, jakož i představitelů škol a společenstev řemesel. Značná část sbírek se dochovala až do dneška a některé se mihnou i v našem seriálu.

Mgr. Ladislav SMEJKAL

Následující článek

1901

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty