1902

Podle úsudků historiků bylo vrcholným obdobím bojů měst s vrchností o vaření piva století šestnácté. Po přitlumení sporů třicetiletou válkou se rozpory táhly dále po obě následující století. Česká Lípa si své spory rozvířila až ve století osmnáctém. Kounicové postavili vrchnostenský pivovar za městem v roce 1698. Měšťané měli svůj za radnicí. Po požáru města v roce 1787 se ho nepodařilo obnovit a proto byla České Lípě v roce 1810 odejmuta práva vařit pivo.

Podle úsudků historiků bylo vrcholným obdobím bojů měst s vrchností o vaření piva století šestnácté. Po přitlumení sporů třicetiletou válkou se rozpory táhly dále po obě následující století. Česká Lípa si své spory rozvířila až ve století osmnáctém. Kounicové postavili vrchnostenský pivovar za městem v roce 1698. Měšťané měli svůj za radnicí. Po požáru města v roce 1787 se ho nepodařilo obnovit a proto byla České Lípě v roce 1810 odejmuta práva vařit pivo. Vrchnostenský pivovar nebyl moderním podnikem a spíše živořil. V roce 1901 se vytvořila akciová společnost, která roku 1902 pivovar koupila. Prvním předsedou představenstva byl továrník Ferdinand Thume. Pocházel ze staré podnikatelské rodiny, o jejichž osudech pojednávala v roce 2000 část hlavní výstavy ke 100. výročí založení muzea. Společnost přistoupila k modernizaci provozu ukončené v roce 1905. K tomuto roku se také vztahují nové hlavičkové papíry firmy s obrázkem podniku, vytvořené mladým českolipským výtvarníkem Antonínem Ulbrichtem. Českolipské pivo se prodávalo v lahvích s patentním uzávěrem a do hostinců se dodávalo v sudech. Pivovar užíval znaku města doplněného
o trpaslíka s letopočtem 1381, což byl rok udělení privilegia pivovarečného České Lípě.

Těžké časy přišly za 1. světové války. Vařilo se pivo jen pětistupňové. V roce 1915 ho bylo ještě dostatek. Ale opít se jím nebylo možné. O dva roky později byl příděl krácen. Výčep piva v hostinci mohl být nejvýše 3 - 6 hodin denně a každý host mohl dostat jen litr řídkého nápoje.

V době první republiky pivovar prosperoval. Vystavoval až 38 000 hl piva ročně. Dodáváno bylo pivo světlé i tmavé,
10, 12 a 16ti stupňové. Po roce 1945 se výroba obnovila a hlavní reklamní heslo tehdy znělo: "Kdo českolipské pivo pije, dobře jí, spí a dobře žije."

V roce 1950 se pivovar stal obětí hospodářských redukcí místního průmyslu, jehož vykonavatelem byl pověstný Ing. Lipájev.

Mgr. Ladislav SMEJKAL

Předchozí článek

1901

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty