Kalcit

Kalcit

Kalcit je, stejně jako křemen, jedním z nejběžnějších minerálů v zemské kůře. Říká se, že tvoří až 2% celkového objemu. Známý je již od starověku. Vyskytuje se ve všech typech hornin, ale nejčastější je v sedimentech, např. vápencích, slínech a slínovcích, ad.

Bývá zrnitý, tvoří i stébelnaté a krápníkovité agregáty, v puklinách a dutinách vytváří krystaly, někdy i dvojlomné, většinou dokonale štěpné podle ploch klence (romboedru). Na kalcitových žilách vytváří i dokonale omezené krystaly top kvality. Nejčistší je bezbarvý, jinak je většinou bílý, šedý, žlutý, medově hnědý i načervenalý. Lesk je skelný a na plochách krystalů až perleťový. 

Nejvíce se vyskytuje v sedimentárních horninách. Typicky jako příměs uhličitanu vápenatého ve vápencích, travertinech, slínech, slínovcích, opukách, ad. Často je součástí rozpuštěných schránek živočichů, které tvoří základ usazených hornin. Ve vápencích ho dobře známe v podobě krápníků a sintrů.

Nachází se i v metamorfitech, např. v mramorech. Jako horotvorný minerál sám vytváří dekorativní vzhled hornin, které jsou za těmito účely těženy, např. již zmiňované mramory, nebo travertiny.

Ve vulkanických horninách vzniká hydrotermálními pochody a krystalizuje jako dutinový minerál. To je typické i pro Českolipsko, kde ho můžeme najít v různých bazaltoidních horninách, brekciích a tufech.

Velice dobře se detekuje pomocí kyseliny chlorovodíkové, při reakci bouřlivě šumí. Jelikož je snadno rozpustitelný, bývá někdy nahrazován jinými minerály, např. křemenem, aj. a naopak sám dobře nahrazuje jiné minerály, např. baryt, fluorit. Říkáme tomu, že vytváří pseudomorfózy.

Kalcit má široké využití. Jako součást horniny je většinou využíván ve stavebnictví, k dekoračním účelům, v zemědělství, v potravinářství, hutnictví, pro výrobu keramiky, v papírenství, ad.

Na Českolipsku se vyskytuje v krystalických ukázkách např. v okolí Žandova, kde vytváří krásné skalenoedry. Dále ho najdeme ve spojitosti s dalšími minerály, nejčastěji zeolity, v bazaltoidních brekciích na lokalitě Pihel, v dutinách čedičů na Puchavci, ve vulkanitech v širokém okolí České Lípy, např. Holém vrchu a Špičáku, dále např. v Kruhu na Dokesku a třeba i na vulkanických žilách ve Stráži pod Ralskem a v Hamru na Jezeře.

Pár vybraných ukázek krystalického kalcitu si můžete prohlédnout v červenci v regionální expozici našeho muzea. 

Předchozí článek

Analcim

Následující článek

Fluorit

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty