Chabazit

V březnu jste se dozvěděli, že se na Českolipsku vyskytují minerály zeolitů. Zeolity nejsou minerálem jednoho druhu, ale vytvářejí celé skupiny, a proto si představíme dalšího z nich a to chabazit.

Tento minerál zaujme tím, že vytváří krystaly podobné krychlím, odborně hovoříme, že vytváří pseudokubické klence. Nejčastěji je bezbarvý, ale někdy nabíhá až do žlutých, načervenalých, růžových, zelených i šedých odstínů. Chabazit se dále dělí podle obsahu převažujícího prvku, tím je vápník, sodík, draslík nebo stroncium. Nejběžnějším je chabazit-Ca (tedy s vápníkem).

Minerál objevil francouzský přírodovědec Louis-Augustin Bosc d´Antic v roce 1788 a pojmenoval ho chabazios, což je z řeckého překladu slovo melodie. Tento nerost je skelně lesklý, průsvitný až dokonce průhledný. Vzniká především v magmatických horninách, anebo vulkanických brekciích. Většinou o něm hovoříme jako o dutinovém minerálu, v nich vytváří nádherné drúzy vyplněné i většími krystaly. Takovým příkladem lokality na Českolipsku je bezesporu Pihelský vrch, kde se nachází starý lom, kde se dodnes dutiny vyplněné tímto minerálem dají nalézt.

Není však jedinou lokalitou na Českolipsku. Tento nerost lze najít v dutinách bazaltoidních hornin na Špičáku a Černém lese u České Lípy, na Holém vrchu, na Provodínských kamenech (nejčastěji Puchavci spolu z další asociací zeolitů), na Radči nebo i v Podlesí u Horní Police.

Jaké jsou současné možnosti sběru?

Jak již bylo řečeno, nejlepší nálezy tohoto minerálu pochází z Pihelu. Konkrétně z lomu na Pihelském vrchu (317 m). Ten se nachází 2,5 km severovýchodně od České Lípy směrem na Nový Bor. Vrch je budován terciérními bazaltoidními horninami spolu s pyroklastiky, které byly na jihozápadním svahu odtěženy malým stěnovým lomem. A právě zde byly objeveny krásné ukázky drúz a krystalických agregátů většinou čirého chabazitu. Do dnešních dob se ve zdejších brekciích dají menší dutiny nalézt. Bohužel většina vzorků je velice křehkých a snadno se rozpadnou na drť. Proto je nutné věnovat určitou pozornost správnému vydobytí ze skalního masivu a následné preparaci. Přesto se dají získat ještě sběratelsky krásné ukázky tohoto minerálů a to i podobné, které vystavujeme v expozici.

Petr Mužák

Předchozí článek

Natrolit

Následující článek

Olivín

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty