• Home
  • Botanický průvodce cyklostezkou Varhany

Botanický průvodce cyklostezkou Varhany

Cyklostezka Varhany je nádherným „průřezem“ napříč mnoha zajímavými a velmi pestrými botanickými lokalitami a biotopy. Když jím projíždíte či procházíte, postupně se ocitnete mezi obhospodařovanými i ladem ponechanými loukami, pastvinami, otevřenými pláněmi, borovými a smíšenými lesy i skalnatými úseky. Otvírají se vám pohledy do krajiny, oceníte přívětivost odpočivadel i zajímavosti informačních tabulí, umístěných podél trasy.

Začneme jarním probouzením této cyklistické trasy a pokud i vy budete dobří pozorovatelé, najdete při svých procházkách jistě mnohem více postupně vyrůstajících a kvetoucích druhů, než které zde budou uvedeny.

Na celoroční botanickou procházku krajinou vůní a lidského potkávání Vás srdečně zve botanička Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Ing. Marta Knauerová, která si pro tento projekt přizvala také RNDr. Janu Drnkovou, CSc. a muzejního fotografa pana Vladimíra Štěpánského, jejichž fotografie budou rovněž na tomto webu postupně uváděny. 

Budeme rádi, když i Vy přispějete do naší jarní rozkvetlé fotogalerie a zašlete nám, která květina Vám udělala radost.

BOTANICKÝ PRŮVODCE CYKLOSTEZKOU VARHANY - JARO

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty