• Home
  • Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska 32/2023

Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska 32/2023

kolektiv autorů
247 stran, barevné ilustrace
383,- Kč

OBSAH 32/2023

Lukáš Blažej: Editorial

ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST SPOLEČENSKOVĚDNÍ

Miloslav Sovadina: Hynek z Dubé (1276-1309)
Jiří Úlovec: Tvrz Tlustec u Jablonného v Podještědí
Jaroslav Panáček: Pět století dvora Chvístec u Pavlovic
Kateřina Sommerová: Muzeum na zámku Lemberk, část 2. – Jak vypadalo? A co se s ním stalo?
Miloslav Sovadina: Novinové články Ladislava Smejkala

ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST PŘÍRODOVĚDNÁ

Lukáš Blažej: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) lesního spáleniště v Jetřichovicích (severní Čechy)
Petr Mužák: Současné možnosti sběru fosilií ze sedimentů svrchního cenomanu v okolí Maršovického vrchu

MATERIÁLY

Jaroslav Panáček: Dvojí život Stráže u České Lípy. Historie jedné zaniklé osady
Michal Gelnar: Neznámá sklářská huť na katastru obce Horní Prysk v Lužických horách
Jaroslav Panáček: Soupis majetku augustiniánského kláštera v České Lípě z 1. poloviny 18. století
Michal Gelnar: Nálezy hmotných pramenů po činnosti sklárny Augusta ve Falknově-Kytlicích
Petr Havránek: Dobývání železných rud u Horního Sedla

ZPRÁVY

Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska za rok 2022
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2022
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2022

KRONIKA

Eliška Vavříčková: 130 let Sklářského muzea v Novém Boru
Helena Braunová: Malé muzeum, velké výročí. 100 let Sklářského muzea v Kamenickém Šenově
Jiří Adamovič: Mgr. Petr Havránek sedmdesátiletý

Seznam autorů

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty