• Home
  • Bezděz 31/2022

Bezděz 31/2022

kolektiv autorů
228 stran
Cena: 413,- Kč 

OBSAH 31/2022

Michal Panáček: Editorial

ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST SPOLEČENSKOVĚDNÍ

Jaroslav Panáček:  Záviš ze Stružnice – první Klinštejn
Jan Rejzek: Vzestup moci Berků z Dubé v neklidných dobách 15. století, 2. část
Kateřina Sommerová: Muzeum na zámku Lemberk, část 1. – Kdo? Proč? A jak?
Magdalena Pujmanová: Příběh věnování v knize: Legionář a odbojář Alois Fürbacher
Marek Hofman – Jana Kačerová: Výroba dopravních prostředků v českolipské vagónce

ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST PŘÍRODOVĚDNÁ

Martin Petrželka – Lukáš Blažej – Jiří Chvalkovský – Josef Kadlec – Ladislav Klapka – Václav Klapka – Pavel Vonička – Josef Všetečka – Miroslav Zúber: Významné nálezy krasců (Coleoptera:Buprestidae) na Českolipsku
Richard Škoda – Lukáš Blažej: Příspěvek k poznání nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) vybraných vřesovišť labských pískovců

MATERIÁLY

Jan Škvrňák: Hrabě z Hardeggu a hrad Děvín
Jaroslav Panáček: O Jiljově (a Nevdanově) ještě jednou
Milan Turek: Zapomenutý předchůdce Bacha pocházel z Čech
Jaroslav Panáček: Obraz sv. Vincence Ferrerského z farního kostela sv. Petra a Pavla v České Lípě
Ladislav Janouch: Obnova drobných sakrálních památek na Českolipsku a Litoměřicku provedená Mgr. ak. sochařem Davidem Janouchem
Petr Havránek: Skalní řícení v Loubí v roce 1999

ZPRÁVY

Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2021
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2021
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2021

KRONIKA

Miloslav Sovadina: Poslední sbohem Ladislavu Smejkalovi (1946-2021)
Miloslav Sovadina: Památce Břetislava Vojtíška
Jana Blažková: Zemřel PhDr. Vladislav Jindra
Jaroslav Panáček: K úmrtí Petra Charváta
Jiří Chvalkovský – Veronika Smolková – Lukáš Blažej: Českolipský entomolog Ludvík Kašpar osmdesátiletý

Předchozí článek

Leipsche

Následující článek

Leipsche/ německé vydání

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty