Programy pro děti

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci budovy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě není možné všechny nabízené programy v roce 2020 realizovat. Některé programy jdou uskutečnit mimo uzavřené prostory (zahradách, parku, apod.), vždy záleží na domluvě s lektorem.

 ekoporadna@muzeumcl.cz
 +420 774 825 089

„Palné zbraně ze sbírky muzea VMG"
Program k aktuální výstavě v ambitu muzea.

Puškařská minulost a vývoj palných zbraní od 16. do 19. století je velmi zajímavá a pestrá. Děti se během programu seznámí s názvoslovím palných zbraní, se základními typy zámků, ale i s legendárními puškaři z Českolipska.
Program je určen pro 1. stupeň ZŠ, trvá 90 minut.

„Život ve vzduchu, na zemi a pod vodou“, tento název skrývá pod sebou několik programů zaměřených na přírodu.
I. Ornitologický program, II. Příroda na podzim a v zimě, III. Dendrologie neboli poznáváme dřeviny z různých pohledů,
IV. Entomologie, co to tu je za hmyz, V. Naši netopýři (novinka).
V těchto programech v 2. části žáci pracují například s vývojovými řadami, s pobytovými značkami živočichů, apod.

„Co vypráví kameny?“  V programu se žáci seznámí s geologickou minulostí našeho kraje, pohybů kontinentů a vzniku zemětřesení.
Jde o odborné ale i hravé poznávání vývoje života na planetě Zemi. V tvůrčí části poznávají horniny a minerály i jejich fyzikální vlastnosti.

„Jak se potiskovaly látky“
Historie textilního tisku na Českolipsku, neboli  o kartounářství.
V tvůrčí části: ruční potisk čtverce látky malými tiskařskými formami (po dohodě lze tisknout na vlastní materiál, např. bavlněné triko).

„Prázdninový deník – pohlednice z cest“
Ukázky starých cestopisných knih, iluminovaných rukopisů. Žáci se seznámí s druhy písma a iluminací.
Vyrobí si vlastní prázdninový (čtenářský) deník. Napíší pohled z muzea husím brkem, apod.

„Kde se narodil Ježíšek?“
Tradice a historie výroby betlémů. Ukázky restaurování betlémů ze sbírek muzea.
Jako součást programu si žáci vyrobí vlastní betlém.

"Lidové tradice a zvyky
Jedná se 3 výukové bloky (programy), zahrnující tradice zvyky církevního i hospodářského roku, odkazující na staré místní regionální tradice, typické pro území severních Čech a Českolipska zvláště v období datované před odsunem původního německého obyvatelstva.

Opět se výukové programy budou skládat z teoretické a z tvůrčí části.
„1. blok“ zvyky a tradice Hromnic, Masopustu, příprava Velikonoc, Velikonoce samotné, Letnice a otvírání studánek.
„2. blok“ zvyky a pověry k Svatojánské noci, dále se seznámíme s pojmy jako jsou devatero kvítí, poutě, jarmarky, apod.
Svátky sklizně – dožínky, dočesná, vinobraní.
„3. blok“ zvyky a pověry k dračkám a přástkám. Svatomartinské posvícení, Dušičky, Advent, Sv. Barbora, Sv. Mikuláš, příprava na Vánoce, Vánoce a Tři Králové.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty