Program akcí ekoporadny ORSEJ v roce 2021

3. 6. Obojživelníci a jejich ochrana v Chrastné

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě ve spolupráci pobočným spolkem ČSOP 36/02 při CHKO Jizerské Hory pořádají virtuální přednášku. Tentokrát se zaměříme na jedny z nejohroženějších živočišných druhů naší krajiny, tj. obojživelníky, které nám představí Ing. Václav Köhler. Jak velký význam mají obojživelníci pro ekosystém? Kteří to jsou a kde je máme hledat? Ing. Köhler nám popíše praktická opatření na ochranu obojživelníků i osobní zkušenosti z transferu ropuch obecných v Chrastné. Více se dozvíte, když se s námi vydáte za obojživelníky Libereckého kraje
ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 10 hodin na linku: https://meet.google.com/tyn-hxpk-hzm

Provázet vás budou Veronika Ličaverová, DiS. a Ing. Václav Köhler. Těšíme se na Vás!

Akci doporučujeme žákům ZŠ, studentům SŠ, VŠ a víceletých gymnázií i široké veřejnosti. 

Přihlášení je možné pouze přes uvedený link, pro bližší informace kontaktujte lektorku Veroniku Ličaverovou, DiS. (ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089)

15. 6. Kus domova v České Lípě

Záznam přednášky si můžete pustit ZDE

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, připravila online přednášku s názvem „Kus domova v České Lípě“, která je zároveň doprovodnou akcí výstavy „Kus domova“, konané v červnu až říjnu 2021 na náměstí T. G. Masaryka v České Lípě za spolupráce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a města Česká Lípa. Přednáška proběhne vzhledem k probíhající rekonstrukci v muzeu a doznívajícím protiepidemickým opatřením v režimu online.
Pod odkazem https://meet.google.com/qmy-bkpn-mfm si ji můžete poslechnout živě 15. června 2021 od 10.00 hodin.

Historik Mgr. Tomáš Cidlina během přednášky přinese další informace k fotografickému materiálu, který je na výstavě představen. Šířeji se přednáška bude zabývat osudy původců fotografií. Bude popisovat, jakými peripetiemi prošli vysídlení lidé z České Lípy po konci 2. světové války a jakými způsoby se, roztroušeni v exilu, snažili uchovat svoji českolipskou identitu. V tomto smyslu bude referováno zejména o činnosti českolipského krajanského časopisu Leipaer Heimatbrief, který hrál v udržení českolipské exilové společnosti klíčovou roli. Předpokládaná délka přednášky bude 45 minut plus následná diskuze.

 Akce je určena nejen pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a víceletých gymnázii, ale i široké veřejnosti. 
 

25. 5. Jeřáb popelavý – tajemný obyvatel českolipských mokřadů

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a projekt “Jeřábí život/Crane Life” podporovaný Zoo Ostrava a Zoo Liberec, pořádají přednášku „Jeřáb popelavý – tajemný obyvatel českolipských mokřadů“. Každoročně pořádaná jarní ornitologická vycházka v rámci Vítání ptačího zpěvu byla kvůli bezpečnostním opatřením proti šíření COVID-19 zrušena, a proto jsme pro vás připravili ornitologickou přednášku náhradní. Na území naší republiky hnízdí jeřábi od roku 1989. Prvním územím, které obsadili, bylo právě Českolipsko se svými rozsáhlými mokřadními biotopy. Pak následovaly další oblasti a dnes se jeřábi vyskytují téměř na celém území ČR. Čím se živí, jak hnízdí a kde přezimují? Proč mají někteří jeřábi na nohou barevné kroužky? K čemu slouží GPS-GSM vysílače? To, a mnohé další se dozvíte v úterý 25. 5. 2021 od 10.00 na linku: https://meet.google.com/omn-bxti-smw nebo později z vytvořené nahrávky, která bude uveřejněna zde na webu muzea.

Provázet vás budou Veronika Ličaverová, DiS. a ornitologové Mgr. Markéta Ticháčková a Ing. Petr Lumpe. Těšíme se na Vás!

Akci doporučujeme žákům ZŠ, studentům SŠ, VŠ a víceletých gymnázií i široké veřejnosti.

informace u muzejní lektorky Veroniky Ličaverové, DiS.
ekoporadna@muzeumcl.cz ,  774 825 089

20. 5. Život v druhohorním moři
„Virtuální exkurze na Českodubsko
a Hodkovicko“

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, pořádají virtuální exkurze na Českodubsko a Hodkovicko. Vydejte se s námi za dalším poznáváním neživé přírody. Tentokrát se podíváme zpět do geologické minulosti, kdy se v oblasti mezi Českým Dubem a Hodkovicemi nad Mohelkou rozlévalo svrchnokřídové moře. Navštívíme několik paleontologicky zajímavých lokalit, které i v době pandemie poskytly pro sbírky našeho vlastivědného muzea spoustu nádherných fosilií. Společně se pokusíme si představit, jak vypadal život na dně moře. Jací prapodivní živočichové zde žili a v jaké podobě se nám zachovali. Kde je vůbec máme hledat? A jak to bylo s jejich vývojem do současnosti? Vyhynuli úplně, anebo některé vnímáme jako živoucí fosilie? Na vybraných ukázkách zkamenělin se pokusíme tyto otázky zodpovědět.

To, a mnohé další se dozvíte, když se s námi vydáte po stopách života v druhohorním moři,
ve čtvrtek 20. 5. od 18 hodin na linku https://meet.google.com/bbw-gcuk-gaq

Provázet vás budou Veronika Ličaverová, DiS. a geolog Petr Mužák. Těšíme se na Vás!

Akci doporučujeme žákům ZŠ, studentům SŠ, VŠ a víceletých gymnázií i široké veřejnosti. 

 

13. 5. Virtuální procházka po Jestřebských slatinách

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, pořádá jarní botanickou vycházku pro žáky vybraných typů škol i širokou veřejnost s názvem „Virtuální exkurze po JESTŘEBSKÝCH SLATINÁCH“. Během této virtuální procházky po Národní přírodní památce (NPP) Jestřebské slatiny se dozvíte od Ing. Kateřiny Šindelářové o jedné z nejcennějších botanických lokalit na Českolipsku. Na několika zastávkách nám představí jak masožravé rostliny, tak i vzácné orchideje. Nahlédneme i do slatinišť, do kterých se suchou nohou člověk v této době nedostane. A kdo ví, co „jedovatého“ nás zde může například ještě potkat. To a mnohé další se dozvíte, když se s námi vydáte ve čtvrtek 13. 5. v 10.00
na linku https://meet.google.com/vxi-naak-yiv
Přednáška bude prezentována online a poté bude její nahrávka umístěna na webu muzea.
Akce je určena pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty víceletých gymnázií a SŠ, VŠ. Přihlásit se můžete přes link linku https://meet.google.com/vxi-naak-yiv.

 

29. 4. Mezinárodní den jeskyní a krasu
s GeoLovci

Videozáznam celé přednášky si můžete pustit ZDE
VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKA
Sraz účastníků na lince https://meet.google.com/kjj-vdhf-bzj 
ve čtvrtek 29. 4. 2021 od 10.00. Těšíme se na Vás!
Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, Geopark Ralsko, Technická univerzita v Liberci a Severočeské muzeum v Liberci pořádají
při příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu 2021 virtuální procházku. Mottem Mezinárodního roku jeskyní a krasu je „POZNÁVAT, ROZUMĚT A CHRÁNIT“ a k jeho hlavním cílům patří zejména zlepšit veřejné povědomí o tom, jak se jeskyně a kras dotýkají každodenního života lidí. K dalším cílům patří podporovat význam jeskyní a krasu prostřednictvím udržitelného rozvoje, zejména pokud jde o kvalitu a kvantitu vody, zemědělství, geoturistiku či ekoturistiku a přírodní
a kulturní dědictví. K tomuto mottu se přidáváme i my, a proto vás zveme ve čtvrtek 29.4. od 10 hodin
na virtuální procházku Ještědským krasem. Naším průvodcem bude speleolog Ivan Rous ze Severočeského muzea v Liberci, který nám prozradí mnohé zajímavosti nejen o poznávání jeskyní samotných, ale i života v nich. Zastavíme se na atraktivních i méně známých turistických místech,
která si představíme z pohledu speleologa a geologa.
Dozvíte se, v kterých jeskyních spolupracovali při průzkumu archeologové, či zoologové a jaké učinili objevy.
Provázet vás budou Veronika Ličaverová, DiS. a speleolog Ivan Rous.
Akci doporučujeme žákům ZŠ, studentům SŠ, VŠ a víceletých gymnázií i široké veřejnosti. 

 

21. 4. - 22. 4. Den Země - "Změna nejen klimatu"

21. 4. 2021 od 10.00 to bude oline přednáška „Co sem k nám přinesla změna klimatu“.
Videozáznam si můžete pustit ZDE
V této přednášce se dozvíte od Mgr. Pavlíny Šámalové, jak tyto změny působí
na zvířata. Dále bude připraven interaktivní kvíz a pracovní list s otázkami. Akce je určena pro žáky 3. až 5. tříd ZŠ.
Na přednášku se můžete přihlásit přes: https://meet.google.com/jzd-uqwz-ixd

22. 4. 2021 od 10.00 jsme pro vás připravili online přednášku na téma „Množství CO2 je v současnosti kriticky nízké!“
Videozáznam si můžete pustit ZDE.
Přednášet bude doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. z Technické univerzity v Liberci o koloběhu uhlíku během historie Země. Akce je určena pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty víceletých gymnázií a SŠ.
Přihlásit se můžete přes link: https://meet.google.com/auk-jgja-ujg  

Vyplňte si test ke Dni Země ZDE

Řešení testu ZDE

 

 

31. 3. Čemu se věří o Velikonocích? 
ONLINE PŘEDNÁŠKA

Záznam celé přednášky si můžete přehrát ZDE
Má náboženský základ Velikonoc ještě dostatečnou spirituální sílu i v moderní době, nebo je to již postupně – spolu s církvemi – zanikající folklór?
Přednáška se bude snažit podívat na fenomén Velikonoc očima moderní křesťanské spirituality, snad již dostatečně dospělé k oslovení současného světa.
Na tematickou přednášku „Čemu se věří o Velikonocích?" se můžete přihlásit
ve středu 31. 3. 2021, od 10 hodin na linku: https://meet.google.com/abq-xrxc-tjj
 Přednášet bude PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Th.D., Ph.D.
z Katedry filosofie Technické univerzity v Liberci.
Akce je určena nejen pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a víceletých gymnázii, ale i široké veřejnosti. 

 6. 4. Den geologie s GeoLovci
 virtuální procházka po Ještědském hřbetu

Videozáznam si můžete pustit ZDE
Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, Geopark Ralsko
a Technická univerzita v Liberci pořádají při příležitosti Světového dne geologie virtuální procházku.
Den geologů se ve světě slaví první dubnovou neděli, ale my si tento významný den připomeneme v úterý 6. 4. 2021 od 18 hod. imaginární exkurzí po Ještědském hřbetu. Hned na začátku naší cesty Vám představíme, kdo jsou GeoLovci a co všechno dělají.
Pak virtuálně vyrazíme na připravená stanoviště z vrcholu Ještědu, přes Pláně pod Ještědem
až po  Semerink. Těšit se můžete na odhalení ještědské geomorfologie, na horniny, minerály
i zkameněliny, které jsou skrytými krásami Ještědu. Zastavíme se na atraktivních i méně známých turistických místech, která si představíme z pohledu geologa. Dozvíte se, co jsou to kvarcity, fylity či vápence, ale také to, kde můžete najít fluority či stromatopory. Probereme i různé geologické procesy, například zvrásnění jednotlivých hornin i mnohé další geologické zajímavosti.

Provázet vás budou Veronika Ličaverová, DiS. a geologové Petr Mužák a doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.
Sraz účastníků na lince https://meet.google.com/omn-bxti-smw 
Těšíme se na Vás!

Akci doporučujeme žákům ZŠ, studentům SŠ, VŠ a víceletých gymnázií i široké veřejnosti. 

 

 23. - 24. 3. Den vody - "Voda nutná pro život"  POUZE ONLINE

Záznam celé přednášky si můžete přehrát ZDE
 Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace, uspořádají k oslavě Světového dne vody ve dvou dnech  odborné přednášky pro žáky vybraných typů škol. Tento rok budou přednášky prezentovány pouze online.
 
 V úterý 23. 3. 2021, od 9.30 bude tématem přednášky „Unikátní soustava rybníků na Dokesku, množství   biologických fenoménů“. Přednášet bude hydrobiolog Mgr. Martin Fořt. Akce je určena pro žáky 2. stupně ZŠ  a SŠ. 
Přihlásit se můžete přes link: https://meet.google.com/gsv-cvrn-onm

Ve středu 24. 3. 2021, od 10.00 jsme pro vás připravili přednášku na téma „Voda nutná pro život“, která bude zaměřená na drobné živočichy žijící pod hladinou. Dále bude připraven i interaktivní kvíz a pracovní list s otázkami. Akce je určena pro žáky 3. až 5. tříd ZŠ.
Na přednášku se můžete přihlásit přes link: https://meet.google.com/xpm-umfg-jec


Vyplňte si test na téma voda ZDE.
Řešení testu ZDE.

 

 

 

SOVÍ NOC POUZE ONLINE !!! 

Přihlaste se v pátek 26. 2. 2021 ve 20 hodin

https://meet.google.com/ojt-jpfq-njm

SOVÍ NOC

noční vycházka při online setkání

26. 2. 2021, 20.00 hodin

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Severočeská pobočka České společnosti ornitologické, pořádají  online přírodovědné vzdělávací setkání, které je určené jak pro širokou veřejnost, tak především pro rodiny s dětmi. Napadají vás otázky: jsou sovy skutečně moudré? Jak dobře sovy vidí v noci? Jak to, že mají sovy „neslyšný“ let? Odpověď na ně a mnoho dalších zajímavostí ze života sov se dozvíte na  připravených virtuálních stanovištích. V průběhu online setkání se účastníci naučí jak nejlépe rozpoznat konkrétní soví druh a jakým způsobem chránit tyto noční ptáky v přírodě.

Odborný výklad povede zoolog a ornitolog Ing. Petr Lumpe. Doporučujeme vhodné připojení k internetu!

informace u pracovnice ekoporadny Orsej Veroniky Ličaverové, DiS.

TEL: 774 825 089
EMAIL: ekoporadna@muzeumcl.cz

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty