Program akcí ekoporadny ORSEJ v roce 2021


24. 11. Ekologická soutěž - "Uč nás o přírodě" - POUZE ONLINE!!!

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě p. o. (VMG) společně se SZŠ a SOŠ Česká Lípa p. o. pořádají již 24. ročník ekologické soutěže žáků 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

V letošním roce čeká ekologickou soutěž velká změna. Je rozdělena do dvou kol. V prvním postupovém kole soutěžící tříčlenného družstva připraví environmentální program pro libovolný ročník 1. stupně ZŠ, který zrealizují na svých školách. Gymnaziální ročníky připraví environmentální program pro nižší ročník (primy) na svých školách. Výsledek své práce odevzdají ve formátu PDF do konce října 2021, a tím získají určitý počet bodů a umístění do druhého kola. Zahájení druhého, závěrečného kola pro postupující družstva proběhne ve středu 24. 11. 2021 od 8.00 v kapli Nejsvětější trojice (koncertní Biberova síň), stejně tak jako i závěr a vyhlášení vítězů ekologické soutěže. Stanoviště s odbornými kvízy na téma poznávání a ochrana živé a neživé přírody budou pro zúčastněné žáky připravena již tradiční formou, a to v ambitu Vlastivědného muzea a galerie.

Přihlášení žáků do soutěže a vypracovaný úkol zasílejte Mgr. Alexandře Šlegrové (slegrovaa@skolalipa.cz, 603 749 277).

Všem přihlášeným účastníkům přejeme hodně štěstí.

19. 10. od 16–18 hodin Den stromů v České Lípě

dendrologická vycházka parkem od 16.15 hod.; vychází se od sochy Žena s kyticí (GPS 50°41'21.918"N, 14°32'11.079"E)

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Geopark Ralsko, pořádají podzimní akci v městském parku s názvem „Den stromů“.
U sochy Žena s kyticí v městském parku v České Lípě budou pro účastníky akce připravena odborná i tvůrčí stanoviště a od 16.15 bude uspořádána dendrologická vycházka po parku. V průběhu vycházky i na stanovištích se účastníci dozví, jak nejlépe rozpoznat konkrétní druh podle jeho vzhledu, vůně, hmatu, ale i mnohé o ochraně stromů v naší přírodě. Trasa je nenáročná.

Tato vzdělávací akce je určena široké veřejnosti, především pak rodinám s dětmi.
Program je zdarma. Financován z prostředků Libereckého kraje.

 

6. 10. od 9–15.00 Den zvířat – „Pestrá krajina
se zvířaty“

Sedmnáctý ročník již tradiční akce Den zvířat ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě je pořádán pro děti z mateřských a základních škol, pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost.

V letošním roce je osvětová akce Dne zvířat nazvaná „Pestrá krajina se zvířaty“ a je zaměřená nejen na ochranu zvířat, ale také na ochranu prostředí, ve kterém zvířata žijí. Celodenní program bude připraven v přilehlé zahradě bývalého augustiniánského kláštera a návštěvníci zde najdou nejen odborná, výuková a sportovní stanoviště, ale také tvůrčí dílny zaměřené na dané téma. Den zvířat je pro všechny zájemce o přírodu a její ochranu připraven za finanční podpory Libereckého kraje ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Libertin, SZŠ a SOŠ a SOU Česká Lípa, s Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou Nový Bor, Wolkerova 316, p. o., Městskou knihovnou v České Lípě a také pracovišti AOPK ČR CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, CHKO České středohoří, CHKO Lužické hory a Geoparkem Ralsko, Lesy ČR a další. V rámci této akce bude návštěvníkům bezplatně zpřístupněna i právě probíhající výstava v ambitu muzea.
Nutné předchozí přihlášení na program Dne zvířat!

Nejjednodušším způsobem je zápis do tabulky – viz níže uvedený odkaz přihlašování. Zde najdete konkrétní časový harmonogram a můžete si tak sami zvolit nejlépe vyhovující čas příchodu do VMG. Přihlášení je možné také u muzejní lektorky Veroniky Ličaverové, DiS. (ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089).

Odkaz pro přihlašování (ctrl + kliknutí)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DHeoictP8RawOAJBXroILliHEqn27X3ticliHdMth8I/edit?usp=sharing

Program je zdarma. Financován z prostředků Libereckého kraje.

3. 10. od 9.00 hodin Festival ptactva

vycházka okrajovou částí České Lípy
sraz účastníků před budovou muzea (VMG), náměstí Osvobození 297/1, Česká Lípa

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Severočeská pobočka ČSO, pořádají podzimní ornitologickou vycházku s názvem „Festival ptactva“.

Tato vzdělávací akce je určena široké veřejnosti, především pak rodinám s dětmi. I letošní ornitologickou vycházku okrajovou částí České Lípy ukončíme odborným stanovištěm na Mnišské louce. U stanoviště proběhne ukázka odchytu ptáků, jejich kroužkování, určování druhů a evidence. V průběhu vycházky se účastníci učí poznávat  jak nejlépe rozpoznat konkrétní ptačí druh a jakým způsobem chránit ptáky v naší přírodě. Trasa je nenáročná, vede okrajovou částí České Lípy podél řeky Ploučnice. Pro účastníky budou připraveny informační materiály.
Bliží informace u muzejní lektorky Veroniky Ličaverové, DiS., ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089
Program je zdarma. Financován z prostředků Libereckého kraje

23. 9. Mezinárodní den kulturního dialogu

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 10.00  se můžete přihlásit na linku Meet – phj-rnzm-apz (google.com)

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Muzeum v přírodě Zubrnice uspořádají k oslavě MEZINÁRODNÍHO DNE KULTURNÍHO DIALOGU a DNE ČESKÉ STÁTNOSTI odbornou přednášku určenou nejen pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty víceletých gymnázií a SŠ, ale i pro širokou veřejnost.

Druhou polovinu letošních prázdnin rozčeřila ústecké kruhy výstava Hřbitov na ulici, kterou společně uspořádalo Muzeum města Ústí nad Labem a Muzeum v přírodě Zubrnice. Instalace, která byla bezprostředně provázána i s dopravním provozem ve městě a vycházela z aktuálních aktivit jediného muzea v přírodě (skanzenu) na severu Čech, vzbudila vášnivé diskuze po celé republice i s přesahem do německého prostředí.

Diskutovaná výstava uprostřed města, vztahující se k dědictví českých Němců, zarezonovala ve společnosti silně, a přestože mediem byly historické náhrobní kameny odhozené na skládce v 60. letech minulého století, instalace cílila zejména na současnou společnost a její vztah k místu a lokálním dějinám.

Více o záměrech autorů výstavy, zajímavosti ze zákulisí, širší kontext prolínání muzejních, uměleckých a historických sfér a zejména pak následnou mediální a společenskou reflexi přiblíží spolukurátor výstavy a odborný pracovník Muzea v přírodě Zubrnice MgA. Karel Konopka.

Přednáška bude prezentována online a poté budou nahrávky umístěny na webu muzea.

17.-19. 9. Výstava hub v galerii Chodba

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) si Vás dovoluje pozvat na výstavu hub rostoucích v Libereckém kraji, a to od pátku do neděle 17.–19. 9. 2021.
Samotná výstava i doprovodné programy pro žáky MŠ, ZŠ a sobotní mykologická poradna  budou probíhat v prostorách Galerie chodba VMG.
Výstava bude zahájena pátečním programem, a to jak naučnými tak výtvarnými stanovišti, určenými pro žáky mateřských a základních škol. Na tyto programy je nutné se objednat!

Mykologická poradna, vedená zkušeným mykologem Mgr. Martinem Křížem, proběhne v sobotu
od 13 do 16 hodin. Právě sem lze přinést jakékoliv druhy hub, které si můžete nechat bezpečně určit,
či se o nich dozvědět více.

Po celou dobu trvání výstavy bude pro malé i velké návštěvníky připraveno doprovodné stanoviště s mykologickou tématikou. V pátek 17. 9. bude výstava hub otevřena zcela mimořádně i v nočních hodinách, a to jako součást Muzejní noci až do 23 hodin.

Věříme, že tato tradiční muzejní akce nabídne nejen příznivcům houbaření, ale také široké veřejnosti zajímavý podzimní zážitek.

Výzva návštěvníkům
Pokud se chcete do výstavního programu aktivně zapojit a vidět své mykologické sběry veřejně prezentované, pak neváhejte. Houby je možné přinášet do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě v termínu od 15.–18. 9. 2021. Děkujeme za pomoc i vaši spolupráci.
Bližší informace a objednávky na doprovodný výukový program u koordinátorky Ekoporadny Orsej – Veroniky Ličaverové, DiS. (ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089).
Vstup na výstavu i jeho doprovodný program je zdarma a je pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě za finančního přispění Libereckého kraje.

3. 9. Mezinárodní noc pro netopýry

od 20.30 hodin před jeskyní na úpatí Skalického vrchu v obci Skalice u České Lípy.
Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě se přidává k „Mezinárodní noci pro netopýry“ s nočním přírodovědným programem o netopýrech a vrápencích České republiky.

První zářijový pátek, tj. 3. 9. 2021 pro vás organizátoři této akce připravili různorodý a pestrý program. Těšit se můžete nejen na vědomostní a tvůrčí stanoviště, ale hlavně na odborný a velmi působivý výklad ředitele a zoologa VMG Ing. Vitáčka, který vás seznámí s netopýry jako zajímavými živočichy, s jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě.

Vzdělávací akce je určená nejen pro odborníky, ale také pro širokou veřejnost a především pro rodiny s dětmi. Pro malé i velké návštěvníky bude jako každoročně připravena k volnému odběru řada tiskovin a informačních materiálů, tematické pohlednice nebo pamětní vstupenky.
Pro tuto noční akci doporučujeme: baterku nebo čelovku, vhodné oblečení a obuv.
Realizace programu proběhne za jakéhokoliv počasí před jeskyní na úpatí Skalického vrchu v obci Skalice u České Lípy od 20.30 hodin.
Bližší informace u koordinátorky Ekoporadny Orsej – Veronika Ličaverová, DiS. (ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089). 
Program je zdarma a je pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, za finančního přispění Libereckého kraje

 

3. 6. Obojživelníci a jejich ochrana v Chrastné

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě ve spolupráci pobočným spolkem ČSOP 36/02 při CHKO Jizerské Hory pořádají virtuální přednášku. Tentokrát se zaměříme na jedny z nejohroženějších živočišných druhů naší krajiny, tj. obojživelníky, které nám představí Ing. Václav Köhler. Jak velký význam mají obojživelníci pro ekosystém? Kteří to jsou a kde je máme hledat? Ing. Köhler nám popíše praktická opatření na ochranu obojživelníků i osobní zkušenosti z transferu ropuch obecných v Chrastné. Více se dozvíte, když se s námi vydáte za obojživelníky Libereckého kraje
ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 10 hodin na linku: https://meet.google.com/tyn-hxpk-hzm

Provázet vás budou Veronika Ličaverová, DiS. a Ing. Václav Köhler. Těšíme se na Vás!

Akci doporučujeme žákům ZŠ, studentům SŠ, VŠ a víceletých gymnázií i široké veřejnosti. 

Přihlášení je možné pouze přes uvedený link, pro bližší informace kontaktujte lektorku Veroniku Ličaverovou, DiS. (ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089)

15. 6. Kus domova v České Lípě

Záznam přednášky si můžete pustit ZDE

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, připravila online přednášku s názvem „Kus domova v České Lípě“, která je zároveň doprovodnou akcí výstavy „Kus domova“, konané v červnu až říjnu 2021 na náměstí T. G. Masaryka v České Lípě za spolupráce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a města Česká Lípa. Přednáška proběhne vzhledem k probíhající rekonstrukci v muzeu a doznívajícím protiepidemickým opatřením v režimu online.
Pod odkazem https://meet.google.com/qmy-bkpn-mfm si ji můžete poslechnout živě 15. června 2021 od 10.00 hodin.

Historik Mgr. Tomáš Cidlina během přednášky přinese další informace k fotografickému materiálu, který je na výstavě představen. Šířeji se přednáška bude zabývat osudy původců fotografií. Bude popisovat, jakými peripetiemi prošli vysídlení lidé z České Lípy po konci 2. světové války a jakými způsoby se, roztroušeni v exilu, snažili uchovat svoji českolipskou identitu. V tomto smyslu bude referováno zejména o činnosti českolipského krajanského časopisu Leipaer Heimatbrief, který hrál v udržení českolipské exilové společnosti klíčovou roli. Předpokládaná délka přednášky bude 45 minut plus následná diskuze.

 Akce je určena nejen pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a víceletých gymnázii, ale i široké veřejnosti. 
 

25. 5. Jeřáb popelavý – tajemný obyvatel českolipských mokřadů

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a projekt “Jeřábí život/Crane Life” podporovaný Zoo Ostrava a Zoo Liberec, pořádají přednášku „Jeřáb popelavý – tajemný obyvatel českolipských mokřadů“. Každoročně pořádaná jarní ornitologická vycházka v rámci Vítání ptačího zpěvu byla kvůli bezpečnostním opatřením proti šíření COVID-19 zrušena, a proto jsme pro vás připravili ornitologickou přednášku náhradní. Na území naší republiky hnízdí jeřábi od roku 1989. Prvním územím, které obsadili, bylo právě Českolipsko se svými rozsáhlými mokřadními biotopy. Pak následovaly další oblasti a dnes se jeřábi vyskytují téměř na celém území ČR. Čím se živí, jak hnízdí a kde přezimují? Proč mají někteří jeřábi na nohou barevné kroužky? K čemu slouží GPS-GSM vysílače? To, a mnohé další se dozvíte v úterý 25. 5. 2021 od 10.00 na linku: https://meet.google.com/omn-bxti-smw nebo později z vytvořené nahrávky, která bude uveřejněna zde na webu muzea.

Provázet vás budou Veronika Ličaverová, DiS. a ornitologové Mgr. Markéta Ticháčková a Ing. Petr Lumpe. Těšíme se na Vás!

Akci doporučujeme žákům ZŠ, studentům SŠ, VŠ a víceletých gymnázií i široké veřejnosti.

informace u muzejní lektorky Veroniky Ličaverové, DiS.
ekoporadna@muzeumcl.cz ,  774 825 089

20. 5. Život v druhohorním moři
„Virtuální exkurze na Českodubsko
a Hodkovicko“

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, pořádají virtuální exkurze na Českodubsko a Hodkovicko. Vydejte se s námi za dalším poznáváním neživé přírody. Tentokrát se podíváme zpět do geologické minulosti, kdy se v oblasti mezi Českým Dubem a Hodkovicemi nad Mohelkou rozlévalo svrchnokřídové moře. Navštívíme několik paleontologicky zajímavých lokalit, které i v době pandemie poskytly pro sbírky našeho vlastivědného muzea spoustu nádherných fosilií. Společně se pokusíme si představit, jak vypadal život na dně moře. Jací prapodivní živočichové zde žili a v jaké podobě se nám zachovali. Kde je vůbec máme hledat? A jak to bylo s jejich vývojem do současnosti? Vyhynuli úplně, anebo některé vnímáme jako živoucí fosilie? Na vybraných ukázkách zkamenělin se pokusíme tyto otázky zodpovědět.

To, a mnohé další se dozvíte, když se s námi vydáte po stopách života v druhohorním moři,
ve čtvrtek 20. 5. od 18 hodin na linku https://meet.google.com/bbw-gcuk-gaq

Provázet vás budou Veronika Ličaverová, DiS. a geolog Petr Mužák. Těšíme se na Vás!

Akci doporučujeme žákům ZŠ, studentům SŠ, VŠ a víceletých gymnázií i široké veřejnosti. 

 

13. 5. Virtuální procházka po Jestřebských slatinách

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, pořádá jarní botanickou vycházku pro žáky vybraných typů škol i širokou veřejnost s názvem „Virtuální exkurze po JESTŘEBSKÝCH SLATINÁCH“. Během této virtuální procházky po Národní přírodní památce (NPP) Jestřebské slatiny se dozvíte od Ing. Kateřiny Šindelářové o jedné z nejcennějších botanických lokalit na Českolipsku. Na několika zastávkách nám představí jak masožravé rostliny, tak i vzácné orchideje. Nahlédneme i do slatinišť, do kterých se suchou nohou člověk v této době nedostane. A kdo ví, co „jedovatého“ nás zde může například ještě potkat. To a mnohé další se dozvíte, když se s námi vydáte ve čtvrtek 13. 5. v 10.00
na linku https://meet.google.com/vxi-naak-yiv
Přednáška bude prezentována online a poté bude její nahrávka umístěna na webu muzea.
Akce je určena pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty víceletých gymnázií a SŠ, VŠ. Přihlásit se můžete přes link linku https://meet.google.com/vxi-naak-yiv.

 

29. 4. Mezinárodní den jeskyní a krasu
s GeoLovci

Videozáznam celé přednášky si můžete pustit ZDE
VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKA
Sraz účastníků na lince https://meet.google.com/kjj-vdhf-bzj 
ve čtvrtek 29. 4. 2021 od 10.00. Těšíme se na Vás!
Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, Geopark Ralsko, Technická univerzita v Liberci a Severočeské muzeum v Liberci pořádají
při příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu 2021 virtuální procházku. Mottem Mezinárodního roku jeskyní a krasu je „POZNÁVAT, ROZUMĚT A CHRÁNIT“ a k jeho hlavním cílům patří zejména zlepšit veřejné povědomí o tom, jak se jeskyně a kras dotýkají každodenního života lidí. K dalším cílům patří podporovat význam jeskyní a krasu prostřednictvím udržitelného rozvoje, zejména pokud jde o kvalitu a kvantitu vody, zemědělství, geoturistiku či ekoturistiku a přírodní
a kulturní dědictví. K tomuto mottu se přidáváme i my, a proto vás zveme ve čtvrtek 29.4. od 10 hodin
na virtuální procházku Ještědským krasem. Naším průvodcem bude speleolog Ivan Rous ze Severočeského muzea v Liberci, který nám prozradí mnohé zajímavosti nejen o poznávání jeskyní samotných, ale i života v nich. Zastavíme se na atraktivních i méně známých turistických místech,
která si představíme z pohledu speleologa a geologa.
Dozvíte se, v kterých jeskyních spolupracovali při průzkumu archeologové, či zoologové a jaké učinili objevy.
Provázet vás budou Veronika Ličaverová, DiS. a speleolog Ivan Rous.
Akci doporučujeme žákům ZŠ, studentům SŠ, VŠ a víceletých gymnázií i široké veřejnosti. 

 

21. 4. - 22. 4. Den Země - "Změna nejen klimatu"

21. 4. 2021 od 10.00 to bude oline přednáška „Co sem k nám přinesla změna klimatu“.
Videozáznam si můžete pustit ZDE
V této přednášce se dozvíte od Mgr. Pavlíny Šámalové, jak tyto změny působí
na zvířata. Dále bude připraven interaktivní kvíz a pracovní list s otázkami. Akce je určena pro žáky 3. až 5. tříd ZŠ.
Na přednášku se můžete přihlásit přes: https://meet.google.com/jzd-uqwz-ixd

22. 4. 2021 od 10.00 jsme pro vás připravili online přednášku na téma „Množství CO2 je v současnosti kriticky nízké!“
Videozáznam si můžete pustit ZDE.
Přednášet bude doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. z Technické univerzity v Liberci o koloběhu uhlíku během historie Země. Akce je určena pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty víceletých gymnázií a SŠ.
Přihlásit se můžete přes link: https://meet.google.com/auk-jgja-ujg  

Vyplňte si test ke Dni Země ZDE

Řešení testu ZDE

 

 

31. 3. Čemu se věří o Velikonocích? 
ONLINE PŘEDNÁŠKA

Záznam celé přednášky si můžete přehrát ZDE
Má náboženský základ Velikonoc ještě dostatečnou spirituální sílu i v moderní době, nebo je to již postupně – spolu s církvemi – zanikající folklór?
Přednáška se bude snažit podívat na fenomén Velikonoc očima moderní křesťanské spirituality, snad již dostatečně dospělé k oslovení současného světa.
Na tematickou přednášku „Čemu se věří o Velikonocích?" se můžete přihlásit
ve středu 31. 3. 2021, od 10 hodin na linku: https://meet.google.com/abq-xrxc-tjj
 Přednášet bude PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Th.D., Ph.D.
z Katedry filosofie Technické univerzity v Liberci.
Akce je určena nejen pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a víceletých gymnázii, ale i široké veřejnosti. 

 6. 4. Den geologie s GeoLovci
 virtuální procházka po Ještědském hřbetu

Videozáznam si můžete pustit ZDE
Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, Geopark Ralsko
a Technická univerzita v Liberci pořádají při příležitosti Světového dne geologie virtuální procházku.
Den geologů se ve světě slaví první dubnovou neděli, ale my si tento významný den připomeneme v úterý 6. 4. 2021 od 18 hod. imaginární exkurzí po Ještědském hřbetu. Hned na začátku naší cesty Vám představíme, kdo jsou GeoLovci a co všechno dělají.
Pak virtuálně vyrazíme na připravená stanoviště z vrcholu Ještědu, přes Pláně pod Ještědem
až po  Semerink. Těšit se můžete na odhalení ještědské geomorfologie, na horniny, minerály
i zkameněliny, které jsou skrytými krásami Ještědu. Zastavíme se na atraktivních i méně známých turistických místech, která si představíme z pohledu geologa. Dozvíte se, co jsou to kvarcity, fylity či vápence, ale také to, kde můžete najít fluority či stromatopory. Probereme i různé geologické procesy, například zvrásnění jednotlivých hornin i mnohé další geologické zajímavosti.

Provázet vás budou Veronika Ličaverová, DiS. a geologové Petr Mužák a doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.
Sraz účastníků na lince https://meet.google.com/omn-bxti-smw 
Těšíme se na Vás!

Akci doporučujeme žákům ZŠ, studentům SŠ, VŠ a víceletých gymnázií i široké veřejnosti. 

 

 23. - 24. 3. Den vody - "Voda nutná pro život"  POUZE ONLINE

Záznam celé přednášky si můžete přehrát ZDE
 Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace, uspořádají k oslavě Světového dne vody ve dvou dnech  odborné přednášky pro žáky vybraných typů škol. Tento rok budou přednášky prezentovány pouze online.
 
 V úterý 23. 3. 2021, od 9.30 bude tématem přednášky „Unikátní soustava rybníků na Dokesku, množství   biologických fenoménů“. Přednášet bude hydrobiolog Mgr. Martin Fořt. Akce je určena pro žáky 2. stupně ZŠ  a SŠ. 
Přihlásit se můžete přes link: https://meet.google.com/gsv-cvrn-onm

Ve středu 24. 3. 2021, od 10.00 jsme pro vás připravili přednášku na téma „Voda nutná pro život“, která bude zaměřená na drobné živočichy žijící pod hladinou. Dále bude připraven i interaktivní kvíz a pracovní list s otázkami. Akce je určena pro žáky 3. až 5. tříd ZŠ.
Na přednášku se můžete přihlásit přes link: https://meet.google.com/xpm-umfg-jec


Vyplňte si test na téma voda ZDE.
Řešení testu ZDE.

 

 

 

SOVÍ NOC POUZE ONLINE !!! 

Přihlaste se v pátek 26. 2. 2021 ve 20 hodin

https://meet.google.com/ojt-jpfq-njm

SOVÍ NOC

noční vycházka při online setkání

26. 2. 2021, 20.00 hodin

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Severočeská pobočka České společnosti ornitologické, pořádají  online přírodovědné vzdělávací setkání, které je určené jak pro širokou veřejnost, tak především pro rodiny s dětmi. Napadají vás otázky: jsou sovy skutečně moudré? Jak dobře sovy vidí v noci? Jak to, že mají sovy „neslyšný“ let? Odpověď na ně a mnoho dalších zajímavostí ze života sov se dozvíte na  připravených virtuálních stanovištích. V průběhu online setkání se účastníci naučí jak nejlépe rozpoznat konkrétní soví druh a jakým způsobem chránit tyto noční ptáky v přírodě.

Odborný výklad povede zoolog a ornitolog Ing. Petr Lumpe. Doporučujeme vhodné připojení k internetu!

informace u pracovnice ekoporadny Orsej Veroniky Ličaverové, DiS.

TEL: 774 825 089
EMAIL: ekoporadna@muzeumcl.cz

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty