• Home
  • Kronika města České Lípy mistra Hanse Kriescheho

Kronika města České Lípy mistra Hanse Kriescheho

Překlad: Jaroslav Panáček

Cena: 450,-

Jednu z nejvzácnějších českolipských archiválií představuje kronika města České Lípy pekařského mistra Hanse Kriescheho, jediná v originále dochovaná městská kronika jediného autora z předbělohorské doby v severních Čechách. Kroniku zpracoval a přeložil Jaroslav Panáček.
Cena: 450,-

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty