• Home
  • Konvergence - vyvřeliny a naplaveniny

Konvergence - vyvřeliny a naplaveniny

Pavel Kraus/Jasmína

288 stran, 180 fotografií
Cena: 400,- Kč

Nová autorská kniha rozhovorů Pavla Krause a fotografky Jasmíny, vypovídajících o 14 výrazných osobnostech žijících na,  dějinnými událostmi dodnes zkoušeném Českolipsku, o výtvarnících, kteří sem byli řízením osudu naplaveni nebo vykrystalizovali z hlubinného magmatu tohoto kraje, v němž žijí své specifické příběhy a osudy.

V rozhovorech i fotografiích se rozkrývají osobní příběhy, pocity, názory a tvůrčí motivace, které jsou otevřenou reflexí a snad i konvergencí s reáliemi tohoto sídelního prostoru a do jisté míry otevírají i často nezodpovězené i nevyslovené otázky.
Nabízejí pohledy novou optikou, které by se mohly stát dalším z krůčků k pochopení regionu, země, našich institucí, našeho jednání, kulturnosti v nás i nás samotných.

288 stran, 180 fotografií

Cena: 400,- Kč
Možno zakoupit i ve vrátnici muzea nebo objednat na dobírku na e-mailu: personalni@muzeumcl.cz

      

Následující článek

DOMOV/HEIMAT

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty