• Home
  • Bezděz: vlastivědný sborník Českolipska 29/2020

Bezděz: vlastivědný sborník Českolipska 29/2020

kolektiv autorů
Editorial – Jaroslav Panáček

Cena 167,- Kč

343 stran,
Cena 167,- Kč

Editorial – Jaroslav Panáček

ČLÁNKY A STUDIE:
Martin Benda: Velké příběhy velkého domu (Sonda do venkovského života 17. – 20. století na Kravařsku)
Jaroslav Panáček: Růžový dvůr – zmizelý kout České Lípy

ČLÁNKY A STUDIE – ČÁST PŘÍRODOVĚDNÁ
Lukáš Blažej – Pavel Krásenský – Martin Švarc: Střevlíkovití a drabčíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) Novodvorského rybníka V. (obec Ralsko, severní Čechy)
Petr Mužák: Paleontologický průzkum odkryvů flyšoidní facie březenského souvrství u Kravař (Českolipsko)

MATERIÁLY:
Michal Gelnar – Otto Kočí: Hmotná kultura sklářské osady se sklárnou Nová Huť (1750-1875) v Lužických horách
Martin Aschenbrenner: Obytné interiéry zámku ve Sloupu v Čechách na přelomu 19. a 20. století
Lukáš Blažej – Josef Všetečka: Potvrzení výskytu kudlanky Mantis reliosa (Linnaeus, 1758) na Českolipsku (severní Čechy)
Ladislav Klapka – Jiří Chvalkovský – Josef Všetečka – Lukáš Blažej: Poznámky k výskytu kozlíčků rodu Saperda a některých dalších saproxylických brouků (Coleoptera: Cerambycidae, Cucujidae) v Zahrádkách a okolí (severní Čechy)
DROBNOSTI:
Harald Skala: Odkud pocházejí lustry evangelicko-luteránských kostelů v regionu mezi městy Žitavou a Löbau?
Jaroslav Panáček: Továrna na kameninu a porcelán v Chlumu u Dubé
Tomáš Kraus: Synagoga ve Starých Splavech
Martin Aschenbrenner: Pobočka Českého svazu žen ve Svoru v posledních dvaceti letech své existence
Martin Aschenbrenner: Československý svaz mládeže ve Svoru (1960-1967)
Petr Havránek: Peřeje na Hamerském potoku

ZPRÁVY:
Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2019
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2019
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2019
Lukáš Blažej: Výstava Severočeská entomologie – současnost
Jaroslav Panáček: Palné zbraně ze sbírky VMG

KRONIKA:
Jaroslav Panáček: Tři čtvrtě století Michala Gelnara
Miloslav Sovadina: Jubilující PhDr. Jana Blažková

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty