• Home
  • 46. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií.

46. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií.

Zprávy ze světa muzejních knihovníků.

Plné zážitků, nových informací, podnětů a inspirace se vrátily knihovnice Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě z již 46. celostátního setkání knihovníků muzeí a galerií. Letos přibližně stovku knihovníků hostilo Severočeské muzeum v Liberci.

Program byl rozdělen do několika bloků a úzce provázán s projektem Slepí svědkové doby, jehož výstupem je nejen unikátní Databáze slepotiskové knižní vazby NUSK, ale také stejnojmenná kniha a výstava v Severočeském muzeu.

V úterý nás na slavnostním zahájení v aule Technické univerzity přivítal ředitel Severočeského muzea v Liberci Mgr. Jiří Křížek, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Ing. Květa Vinklátová a zástupci AMG, Ministerstva kultury a Národní knihovny.

Intenzivní blok přednášek začal tématem spolupráce knihoven a paměťových institucí, kde nás Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. z Národní knihovny seznámil s chystanými projekty a memorandem o spolupráci MK a MŠMT.
PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci představila příhraniční  spolupráci knihoven.
Předsedkyně Knihovnické komise AMG PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. představila projekt LIBRARY NEXT DOOR o spolupráci českých a německých knihoven.
Mgr. Alena Petruželková  z Památníku národního písemnictví nás seznámila s programem letošní generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM PRAGUE, kde se podařilo po mnoha letech jednání stanovit jednotnou definici muzea.

Každý, kdo  při své muzejní a knihovnické práci zažil stěhování knihovních fondů ocenil časosběrný dokument o stěhování knihovny Národního muzea, který promítl Mgr. Martin Sekera, Ph.D. Jeho prezentace o nové expozici dějin v Národním muzeu nás všechny nalákala k návštěvě.

Po přednáškovém bloku jsme se přesunuli do Severočeského muzea, kde jsme vyslechli renesanční písně v podání Souboru historické hudby FRAGIUM16, společně se vyfotili a při komentované prohlídce s ředitelem Mgr. Jiřím Křížkem mohli obdivovat monumentální krásu čerstvě zrekonstruovaného muzea a expozic. Organizátorka semináře, knihovnice Mgr. Anna Kašparová, nás provedla výstavou Slepí svědkové doby.

Z druhého dne semináře musíme vyzdvihnout hned několik pozoruhodných projektů.

Webarchiv neboli "Památník českého internetu"  představila Mgr. Markéta Hrdličková z Národní knihovny. Pokud víte o existenci webových stránek, které by rozhodně měly zůstat archivovány, napište kolegyním do Národní knihovny.
https://www.webarchiv.cz/cs/

Řešitelé projektu Slepí svědkové doby v čele s Doc. PhDr. Petrem Voitem, CSc. nám v mimořádně zajímavých přednáškách představili úsilí své dvouleté práce. Databázi slepotiskové výzdoby renesančních vazeb, specializovanou mapu knihvazačů a anonymních knihvazačských dílen z českých zemí 16. století a výstavu s kritickým katalogem, který jsme zakoupili i pro naši knihovnu.
Pestrou skladbu fondu knihovny našeho muzea v závěru představila účastníkům Jana Fridrichová.

Z dalších projektů přednášejících doporučujeme návštěvu následujících webů:

www.knihoveda.cz - kde najdete mmj. Bibliografickou databázi bohemikálních tisků, Mapu tiskařské produkce Čech a Moravy, Encyklopedii knihy doc. Voita a mnoho dalších zajímavostí.

www.knihovedni-detektivove.cz - vědecko-popularizační série videí a podcastů kolegů z Knihovny Akademie věd ČR nás opravdu zaujala. Sedm příběhů s tématem knižní kultury, kde v krátkých videích a podcastech ožívají ilustrace z knih je úžasnou edukační pomůckou.

www.prvotisky.cz - představení prvotisků Olomoucké kapituly, krásná online výstava a edukační projekt nadšené Mgr. Markéty Poskočilové. V nabídce jsou také jedinečné omalovánky se středověkými obrázky antických mýtů a souhvězdí.

www.fondtlk.sk - online databáze tradiční lidové kultury na Slovensku. Najdete zde kroje, písně, tradice, svátky, obyčeje, lidovou slovesnost…

Poslední den semináře se knihovníci vydali dle svého výběru na exkurzi do Krajské vědecké knihovny v Liberci nebo do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Děkujeme organizátorům za mimořádné zážitky a těšíme se za rok do Památníku národního písemnictví v Praze na 47. ročník.

Jaroslava Vondrová, Jana Fridrichová a Magda Pujmanová

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty