• Home
  • Vratislav Karel Novák a veřejný prostor NEJEN v České Lípě

Vratislav Karel Novák a veřejný prostor NEJEN v České Lípě

Výstava sochaře V. K. Nováka představuje autorovy nejvýznamnější realizace ve veřejném prostoru s důrazem na plastiky realizované přímo v České Lípě, a to včetně skic, kreseb, modelů a jedinečných dobových fotografií.

Tvorba V. K. Nováka (1942–2014) je rozprostřena do více směrů. Jeho doménou byly interiérové a exteriérové kovové plastiky, drobné mobily a také osobité autorské šperky. Z jeho prací je zřejmý obdiv k formě, pohybu, kinetice, mechanice, fyzice a k vzájemným vztahům různých materiálů.

Výstava ve vlastivědném muzeu představí Novákovy nejvýznamnější realizace ve veřejném prostoru. Kovové, převážně mobilní plastiky realizoval už od poloviny 70. let ve spolupráci s architekty z libereckého SIALu, jabloneckého Stavoprojektu a také některými pražskými architekty. Navrhoval kovové plastiky nebo reliéfy, z nichž byla většina opatřena kinetickými prvky — křídly, lopatkami nebo vrtulemi poháněnými větrem.

Kvůli svým netradičním tvarům, pohybu či zvuku se jeho monumentální plastiky u veřejnosti často setkávaly s nepochopením, nelibostí nebo dokonce s nepřátelskými reakcemi. Takový osud měla i autorova první velká kinetická plastika Meteorologická družice na sídlišti Holý Vrch nebo plastika Pocta architektuře, dnes instalovaná u zimního stadionu. K dalším realizacím V. K. Nováka v České Lípě patří i mobilní plastika Prstenec v ulici U Spojů před bývalou telekomunikační budovou. Mezi autorovými kinetickými realizacemi jednoznačně vyniká veřejnosti nejznámější plastika Metronom neboli Stroj času na hraně pražské Letenské pláně.

Výstava je uspořádána ve spolupráci se Spolkem přátel Vratislava Karla Nováka k autorovým nedožitým osmdesátinám spolu s výstavou Rekonstrukce v Severočeském muzeu v Liberci a potrvá do 9. 7. 2023.

  

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty