• Home
  • Vítání ptačího zpěvu

Vítání ptačího zpěvu

Ornitologická vycházka do ptačího parku Mnišské louky

Sobota 4. 5. 2024

Sraz účastníků v 7:30 na Mnišských loukách

První květnový víkend, v sobotu 4. května, pořádá Ekoporadna Orsej při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě ve spolupráci s Českou společností ornitologickou Vítání ptačího zpěvu. „Sejdeme se v ptačím parku Mnišské louky v 7:30,“ říká vedoucí Ekoporadny Orsej Mgr. Kateřina Ledvinová a dodává, „lepší místo pro Vítání ptačího zpěvu bychom v České Lípě asi nenašli. Navíc jsme se letos rozhodli, že začneme dřív, než tomu bylo v minulých letech. Věříme, že časné vstávání bude návštěvníkům bohatě vynahrazeno úžasným koncertem. Ačkoliv je na začátku května hnízdní sezóna v plném proudu a dalo by se očekávat, že ubyde namlouvací zpěv, nesmíme zapomenout, ráno většina samců svým zpěvem dává najevo, že jsou stále ve svém teritoriu.“

Sraz bude před vchodem do ptačího parku Mnišské louky, kde Martin Bacílek z České společnosti ornitologické pohovoří o aktualitách v chodu parku. Ukázku odchytu, určování druhů a kroužkování zajistí ornitolog Josef Rutterle. O doprovodný program pro děti se postará Ekoporadna Orsej.

Pro účastníky budou připraveny informační materiály o ochraně ptáků. Akce je zdarma a není potřeba se na ni hlásit předem.

Bližší informace u vedoucí ekoporadny Mgr. Kateřiny Ledvinové,

ekoporadna@muzeumcl.cz

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty