• Home
  • Vánoční pozdrav

Vánoční pozdrav

Vánoční a novoroční pohlednice z počátku 20. století

Výstava přináší výběr z vánočních a novoročních historických pohlednic ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
V úvodu výstavy je krátký exkurz do dějin poštovnictví a posílání pohlednic v českých zemích. Dále navazují jednotlivé pohlednice, na kterých si všímáme námětů, ikonografických sdělení a vlastního výtvarného provedení. Adresáty většiny pohlednic z této sbírky byly sestry Löselovy z Velké Javorské
 rodina Gubeových z Arnultovic a pohlednice pochází z doby okolo přelomu 19. a 20. století.

Spustit výstavu

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty