• Home
  • Tomáš Hájek a Miroslav Janošík: Fotografie a řezby

Tomáš Hájek a Miroslav Janošík: Fotografie a řezby

Výtvarník Tomáš Hájek a fotograf Miroslav Janošík z volného sdružení výtvarníků 2. nástupiště 2. kolej spolu vystavují od roku 2016, v České Lípě prvně.
Miroslav Janošík se zabývá experimentální a technickou fotografií. Pohyboval se v prostředí chemických laboratoří, instaloval kontrolní software a navrhoval laboratorní linky. V tomto světě začal pořizovat makrofotografie laboratorních přístrojů, na kterých se zabývá estetikou technických detailů pomalu mizejících mechanických zařízení. Exaktnost jeho přístupu se propisuje i do fotografií stylizované krajiny a jejích detailů.
Tomáš Hájek se ve své tvorbě zabývá řezbou, tvorbou 3D objektů a grafikou. V průběhu času se zabýval i experimentální botanikou, molekulární virologií a analýzou dat zdravotnických laboratoří. Všechny tyto peripetie se zobrazují v jeho tvorbě dřevěných a železných objektů. Vazba na logickou stavbu materiálu určuje, že i zdánlivě abstraktní motivy mají jednoznačné uspořádání s minimálním podílem nahodilosti. Tento přístup se narušuje v řezbách s přírodní tematikou, které využívají motivu růstu i rozkladu obsažené v samotném materiálu.

Fotografie a řezby vybrané pro českolipskou galerii jsou rozděleny do tematických skupin, návštěvníka výstavou provází doprovodný text. „Odpadají tak nudné názvy jednotlivých děl a návštěvník se může začíst na začátku výstavy a skončit příběh na jejím konci. Exponáty jsou pak třírozměrnou ilustrací příběhu nebo naopak souvislý text je lepším popisem vystavených děl než pouhé názvy,“ rozvíjí svůj vyzkoušený výstavní princip Tomáš Hájek. K výstavě autoři vydávají sešit s textem i fotografiemi děl, který lze použít jako průvodce výstavou nebo jako památeční katalog.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 4. dubna v 17 hodin v galerii Chodba, výstava potrvá do 16. června 2024.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty