• Home
  • Světový festival ptactva

Světový festival ptactva

Ornitologická vycházka v ptačím parku Mnišské louky

neděle 2. 10. 2022, 9.00 hodin

Sraz účastníků u vstupu do ptačího parku na plácku u železničního přejezdu (u informační tabule)

První říjnovou neděli pořádá Ekoporadna Orsej při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a ornitology z AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a projektu Jeřábí život tradiční podzimní Festival ptactva.

Poprvé účastníci nepůjdou tradiční trasou od muzea v centru České Lípy, ale společně projdou Ptačí park Mnišské louky, kde kromě tradičního rozpoznávání ptačích druhů pod vedením RNDr. Miroslava Honců budou seznámeni pracovníky České společnosti ornitologické s procesem vzniku ptačích parků, jejich údržbou a dalšími aktivitami, do nichž by se mohli i oni sami zapojit, např. úklidové brigády, z nichž nejbližší se koná 5. listopadu.

Mokřady mezi Šporkou a Ploučnicí ČSO přeměňuje v ptačí park od roku 2020.

Na vykoupených či darovaných pozemcích se provádějí terénní úpravy a údržba, které vybrané plochy přizpůsobují požadavkům různých ptáků, např. bahňáků. Mokřady jsou ale významným biotopem i pro další živočichy, zejména pro obojživelníky, pro které jsou hloubeny tůně. Že má práce ornitologů smysl, se ukazuje např. při migraci bahňáků, kteří využívají novou tůň a přítomnost stálých obyvatel mokřadu - jeřábů popelavých, čejek chocholatých, bekasin otavních a nově chřástala kropenatého. Z obojživelníků je zde mj. rosnička zelená. Ornitologicky i botanicky nejpestřejší jsou mokřady především na jaře a v časném létě, ale i podzimní procházka může nabídnout spoustu zajímavého.

„Mnišské louky, které bývaly hospodářsky nevyužívané území se zarůstajícími zbytky původních říčních ramen, jsou dnes územím s velkým potenciálem pro obnovu biodiverzity. V příštích letech zde plánujeme zavedení pastvy exmoorských koní, kteří pomohou s údržbou nově vzniklých tůní,“ říká za ČSO Martin Bacílek.

Kromě různých materiálů k ochraně ptactva bude na procházku připraven i doprovodný program pro děti, který zajistí Ekoporadna Orsej.

Sraz účastníků bude v 9 hodin u vstupu na Mnišské louky u informační cedule. Po procházce proběhne ukázka odchytu a kroužkování a pak už se mohou účastníci vydat na nedělní oběd.

                                                                                                       Mgr. Kateřina Ledvinová

                                                                                                                 Ekoporadna Orsej

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty