• Home
  • Peripetiemi a serpentinami orální historie na Českolipsku

Peripetiemi a serpentinami orální historie na Českolipsku

Orální historie je výzkumná metoda, která se ve světě a později u nás začala rozvíjet v 60. letech minulého století. V muzeu v České Lípě se jí současný historik novodobých dějin Mgr. Tomáš Cidlina zabývá deset let. Jak s ní pracuje, jaké lidi oslovuje a proč zrovna je, co vše se od pamětníků dozvídá o historii našeho regionu a nakolik ho jejich vyprávění přivádí k hlubšímu poznání dějin regionu – s tím vším nás na přednášce seznámí. Také nám představí knihy, při jejichž psaní ze svých výzkumů čerpal. Jak název přednášky napovídá orální historie má svoje přednosti i nedostatky, je nutné s ní pracovat obezřetně, mít na paměti její limity, hlavně je třeba zohlednit subjektivní optiku dotazovaného na minulost.

Přednáška Peripetiemi a serpentinami orální historie na Českolipsku se uskuteční tuto sobotu 21. ledna v galerii Jídelna Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě ve 14 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty