• Home
  • Noc pro netopýry a lelkování na Mnišských loukách

Noc pro netopýry a lelkování na Mnišských loukách

Odchyty netopýrů a ptáků v ptačím parku Mnišské louky

2.– 3. 9. 2023 (sobota – neděle s možností přespání ve stanech)

Sraz účastníků u cedule při vstupu na Mnišské louky v sobotu v 18:00, v neděli v 8:00

První zářijový víkend, v sobotu 2. září, pořádá Ekoporadna Orsej při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) ve spolupráci s Českou společností ornitologickou (ČSO) a Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON) Noc pro netopýry a lelkování na Mnišských loukách.

„Konec srpna a začátek září je už víc než čtvrt století věnován nenápadným nočním savcům, jejichž siluety vídáme kolem sebe po setmění celé léto. A jak dát lépe pomyslné sbohem prázdninám, než právě zážitkem z noci strávené na tak krásném místě, jakým jsou právě Mnišské louky, a s tak pozoruhodnými tvory, jako jsou netopýři?“ říká spoluorganizátorka akce Mgr. Kateřina Ledvinová, vedoucí ekoporadny Orsej.

Oficiálně je jako Netopýří noc každoročně vyhlašována společností Eurobat poslední srpnová noc ze soboty na neděli, ale na různých místech se akce konají v odlišných termínech. Seznam všech spolu s podrobnostmi je k nalezení na stránkách netopyrinoc.cz.

„Speciální jemné sítě na netopýry a trocha štěstí nám umožní odchytnout hned několik druhů netopýrů žijících na Mnišských loukách. Nejčastějším úlovkem je netopýr vodní, který svými doširoka rozevřenými prsty zadních nohou chytá hmyz na vodní hladině. V minulosti jsme ale měli štěstí i na vzácného netopýra alkathoe, který byl pro vědu popsán relativně nedávno. Vědci ho nazvali podle princezny z řecké mytologie, která byla přeměněna na netopýra,“ říká ornitolog a chiropterolog Břeněk Michálek.

Sraz je v 18 hodin u vstupu na Mnišské louky. Kromě odchytu netopýrů se mohou účastníci těšit na odchyt ptáků a povídání o ptačím parku, na místě bude i nový správce Mnišských luk, ornitolog Josef Rutterle. Účastníci si mohou po odchytech opéct buřty a přespat na místě. Kdo je zvyklý, může spát ve spacáku pod širákem, jinak je ale možné si přinést stan a spát v něm. Během noci proběhne pokus o odchyt tajuplných lelků a jiných nočních ptáků, který  bude vyhodnocen v neděli ráno. Pro ty, kteří se rozhodnou na akci zavítat až druhý den, nebo půjdou spát domů, je začátek dopoledního programu stanoven na osmou hodinu.

Ptačí park Mnišské louky je jeden ze čtyř ptačích parků v České republice. Jedná se o území, kde se díky výkupu pozemků z darů podporovatelů a členů České společnosti ornitologické obnovuje příroda a vytvářejí se podmínky šité na míru ohroženým a ubývajícím druhům ptáků, kteří v naší zkoušené krajině ztrácejí místa především k hnízdění.

O doprovodný program pro děti se jako vždy postará Ekoporadna Orsej.
Pro účastníky budou připraveny informační materiály o ochraně netopýrů. Akce je zdarma a není potřeba se na ni hlásit předem.

Bližší informace u vedoucí ekoporadny Mgr. Kateřiny Ledvinové,
ekoporadna@muzeumcl.cz,  tel.: 774 825 089

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty