• Home
  • Mezinárodní den kulturního dialogu

Mezinárodní den kulturního dialogu

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 10.00  se můžete přihlásit na linku Meet – phj-rnzm-apz (google.com)

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Muzeum v přírodě Zubrnice uspořádají k oslavě MEZINÁRODNÍHO DNE KULTURNÍHO DIALOGU a DNE ČESKÉ STÁTNOSTI odbornou přednášku určenou nejen pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty víceletých gymnázií a SŠ, ale i pro širokou veřejnost.

Druhou polovinu letošních prázdnin rozčeřila ústecké kruhy výstava Hřbitov na ulici, kterou společně uspořádalo Muzeum města Ústí nad Labem a Muzeum v přírodě Zubrnice. Instalace, která byla bezprostředně provázána i s dopravním provozem ve městě a vycházela z aktuálních aktivit jediného muzea v přírodě (skanzenu) na severu Čech, vzbudila vášnivé diskuze po celé republice i s přesahem do německého prostředí.

Diskutovaná výstava uprostřed města, vztahující se k dědictví českých Němců, zarezonovala ve společnosti silně, a přestože mediem byly historické náhrobní kameny odhozené na skládce v 60. letech minulého století, instalace cílila zejména na současnou společnost a její vztah k místu a lokálním dějinám.

Více o záměrech autorů výstavy, zajímavosti ze zákulisí, širší kontext prolínání muzejních, uměleckých a historických sfér a zejména pak následnou mediální a společenskou reflexi přiblíží spolukurátor výstavy a odborný pracovník Muzea v přírodě Zubrnice MgA. Karel Konopka.

Přednáška bude prezentována online a poté budou nahrávky umístěny na webu muzea.

Přihlášení je možné pouze přes uvedené linky, pro bližší informace kontaktujte lektorku Veroniku Ličaverovou, DiS. (ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089).

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty