• Home
  • Máchovo jezero - rybník mnoha jmen

Máchovo jezero - rybník mnoha jmen

Máchovo jezero – rybník mnoha jmen

Ačkoli bylo Máchovo jezero založeno v roce 1366 jako rybník a dostalo velice nepoetický název Velký rybník, svou malebnou polohou v krajině lesů, tajuplných roklí a romantických hradů se brzy dostalo do hledáčku romantiků, později lékařů, a nakonec turistů a rekreantů.

Podle toho se pak měnilo i pojmenování Velkého rybníka. O cestě Velkého rybníka k Máchovu jezeru a o jeho proměnách od lázeňského místa přes české moře až k rekreační oblasti Máchovo jezero vypráví výstava „Máchovo jezero – rybník mnoha jmen“ instalovaná v Památníku K. H. Máchy v Doksech.

Proměna názvů osmého největšího rybníka v Čechách je nejlépe vidět ve vydávaných reklamních prospektech a turistických průvodcích. V nich se také odráží vývoj Doks a Starých Splavů od městských lázní přes Severočeské jezerní lázně a české Lido za první republiky, odborovou rekreaci pro úderníky a nejlepší pracovníky v době komunistické éry až po významné rekreační středisko Máchova kraje v současnosti.

Spor o pojmenování Velkého rybníka Máchovým jménem se dokonce stal ve 30. letech 20. století národnostním sporem o české pohraničí. Němci totiž znali pouze Großteich, Karel Hynek Mácha jim vcelku nic neříkal, proto neviděli důvod, proč by se měl rybník jmenovat jinak. Za první republiky působily na Doksku dvě významné osobnosti, obě výrazně propagující Velký rybník – Máchovo jezero. Prvním byl německý učitel, autor první dokské kroniky a také starosta Doks Josef Quaißer, který uznával pouze Velký rybník – Großer Teich a snažil se ve svých publikacích čtenáře přesvědčit, že zdejší kraj byl odjakživa německý. Jeho protihráčem byl český učitel Bohumil Kinský, autor řady průvodců, v nichž dokazoval, že zdejší kraj je ryze slovanský a že je úzce spjat s českým básníkem K. H. Máchou. Na výstavě jsou ke zhlédnutí turistické průvodce obou autorů.

Málo je známé, že první, kdo Velký rybník nazval jezerem, byl český romantický básník Karel Hynek Mácha. Pravda, nenazval ho ještě Máchovým jezerem, ale Hiršperským jezerem podle německého názvu Doks (Hirschberg). A málo je také známé, že majitel rybníka JUDr. Karel hrabě Valdštejn –Varternberk se v roce 1937 vyjádřil, že nemá nic proti tomu, aby se Velký rybník nazýval Máchovým jezerem – Mácha See. A do třetice – ještě v 80. letech 20. století se na mapách objevuje hlavní název Velký rybník a v závorce Máchovo jezero.

Výstava, která na 26 panelech seznamuje s vývojem názvu Máchova jezera a se vzhledem propagačních letáků a turistických průvodců, potrvá v Památníku K. H. Máchy do 18. června a můžete ji navštívit od úterý do neděle od 9.00 do 17.00 hod. 

R. Mauserová

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty