• Home
  • Komenský v komiksu

Komenský v komiksu

Komenský v komiksu – kreslený život „učitele národů“

Symbolicky na Mezinárodní den dětí, tedy 1. 6., se ve Vlastivědném muzeum a galerii v České Lípě otevřela unikátní výstava o J. A. Komenském, která zdaleka není určena jen dětem a mladé generaci. Putovní výstava je obohacena vzácnými knihami a portrétem Comenia z muzejních sbírek.

Výstava, která se koná k výročí 430 let od narození Jana Amose Komenského (1592–1670), komiksovým způsobem představuje životní příběh a dílo učitele národů. Rozsáhlý prostor českolipské galerie Chodba tak zpřístupní známé i méně známé historické události vztahující se ke Komenského životu.

Vlastivědné muzeum expozici doplnilo o knihy ze 17. a 18. století, mezi nimiž návštěvníci naleznou i nejznámější z Komenského titulů Labyrint světa a ráj srdce, Bránu jazyků otevřenou a Orbis pictus, či učebnice Paula Conopaea, profesora gymnázia a převora kláštera v České Lípě.

Příběh J. A. Komenského sepsala Klára Smolíková, svými obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. Výstavu doplňují interaktivní prvky, jejichž autorkou je Andrea Koblasová.

Pro dětské návštěvníky jsou připraveny pracovní listy k výstavě, na školní třídy se těší muzejní edukátoři s výtvarným překvapením, nazvaným v duchu Komenského tezí Malba hrou. V případě zájmu o edukační program prosíme volejte alespoň týden předem Petra Hořejše na tel. č. 774 534 862 nebo pište na e-mail horejs33@gmail.com."

V návaznosti na výstavu vyšla v nakladatelství Portál kniha S Komenským do komiksu, oceněná Zlatou stuhou za literární zpracování v kategorii Literatura faktu pro děti a mládež. Kniha s podtitulem Únikovka s Amosem je k zakoupení v muzejní pokladně a ZDE

Výstava je zapůjčena z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a potrvá do 30. 9. 2022.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty