• Home
  • Kartounky v České Lípě

Kartounky v České Lípě

Kartounky v České Lípě

3. 11. – 31. 12. 2023

Síň Josefa Maštálka

vernisáž 2. 11. v 17 hod.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě nabízí návštěvníkům novou krátkodobou výstavu o historii místních kartounek, manufaktur na potiskování tkanin. Výstava historika Jaroslava Panáčka a Magdaleny Pujmanové potrvá do konce letošního roku.

Historie výroby a zpracování textilu sahá v České Lípě do středověku. Nejstarším doloženým cechem v České Lípě je právě cech soukeníků. Největšího rozmachu však výroba a potiskování textilu v našem městě dosáhly v období od konce 18. do poloviny 19. století. „Ve 30. letech 19. století byla Česká Lípa po Praze dokonce druhým největším centrem potiskování textilu v tehdejším Rakousku a Uhersku,“ upřesňuje Panáček a doplňuje: „Ve druhé polovině 19. století však zájem o potištěné tkaniny klesal, poslední českolipská kartounka ukončila svůj provoz v roce 1938. Činnost těchto manufaktur tedy zahrnuje období nejméně 150 let.“

Až na výjimky ležely kartounky na březích Ploučnice nebo přinejmenším jejich pozemek, často využívaný k plajchování, k vodě dosahoval. V České Lípě lze určit zhruba deset konkrétních míst, kde kartounky působily. Na výstavě se návštěvníci seznámí ve stručnosti s jejich historií včetně osudů jejich zakladatelů a dalších majitelů a s obrazovými dokumenty, které se po činnosti manufaktur dochovaly.

„Textilie jsou pomíjivý materiál, takže se nedochovalo mnoho původních potištěných kartounů. Přesto uvidí návštěvníci některé další dochované potištěné textilie, např. šátky, ubrusy, součásti oděvů aj.,“ doplňuje Pujmanová. Svou živou barevností překvapí návštěvníky dva kartounové vzorníky z celkových šestnácti, které muzeum vlastní, a seznámí se rovněž s originálními potiskovacími formami z mnohatisícové muzejní sbírky.

Do konce letošního roku bude vydána Vlastivědným spolkem Českolipska a Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě obsáhlá reprezentativní monografie právě Jaroslava Panáčka pod názvem Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století. Kniha bude obsahovat podrobné vylíčení historie českolipských kartounek a mnoho dokumentárního obrazového materiálu včetně množství nádherných mnohabarevných vzorů z kartounových vzorníků.

  

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty