• Home
  • Jilm ševelí

Jilm ševelí

Poslední letošní muzejní virtuální projekt se týká Vánoc a audiovizuální formou seznamuje návštěvníky se stejnojmennou pověstí z Malé Bukoviny.

V minulém roce se pracovníci muzea věnovali výzkumu lidových tradic na Českolipsku. Podařilo se z literatury a od pamětníků zachytit vyprávění, jaké zvyky provázely obyvatele Českolipska před sto a více lety hospodářským a církevním rokem. Přitom se na výzkumníky usmálo štěstí, když se zdařilo zaznamenat také některé střípky regionální lidové slovesnosti. Ta existovala a byla později zapsána v němčině, respektive v místním specifickém dialektu z údolí Ploučnice.

Pověstí, které se vázaly k prastarému jilmu na Malé Bukovině, je celá řada. Strom zde byl uctíván od nepaměti a úcta k němu ilustruje, nakolik byli místní lidé spjati, co se religiozity týče, nikoliv pouze se svým kostelem, nýbrž i s přírodou, která je obklopovala. Pověst obsahuje magické vánoční svědectví, které je zde uvedeno v češtině, ale díky Romanu Řezáčovi, hospodáři ze Žandovska, který je jedním z posledních místních lidí ovládajících a užívajících místní dialekt, i v originále. Aby starý příběh ožil i obrazově, byli ke spolupráci přizváni žáci ze Základní a mateřské školy v Oknech pod vedením Bc. Lucie Křivánkové a studenti výtvarného oboru Základní umělecké školy v Doksech u Mgr. Petry Šolcové, jejichž obrázky lemují poslední letošní muzejní počin. Hudební rámec projektu tvoří autorské písně Vojtěcha Krále a nazpívaly jej děti ze Základní a mateřské školy v Oknech.

Přejeme všem požehnané svátky vánoční a ve zdraví prožitý rok 2021.

SPUSTIT VÝSTAVU

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty