• Home
  • František Doležal - Máchovské inspirace

František Doležal - Máchovské inspirace

Tvorba malíře, grafika, teoretika umění, typografa F. Doležala (1910-1989) představuje vrchol českého surrealismu. Silná inspirace v jeho díle pochází z básní Karla Hynka Máchy, jehož tvorbou se zabýval od 60. let, a pod jehož vlivem namaloval cyklus imaginativních pláten. V letech 1969-1973 namaloval 33 obrazů pro Velký Máchovský cyklus, roku 1978 vznikl největší soubor obrazů z cyklu Pocty (K.K. Máchovi, M. Ernstovi, Ch. Chaplinovi,
F. Tichému, K. Bieblovi, P. Picassovi).

Fr. Doležal inicioval v roce 1960 v Litoměřicích výstavu a máchovské oslavy ke 150. výročí básníkova narození (Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění), kde přednesl studii o Máchově díle.
Obrazy Františka Doležala tvoří součást sbírky Národní galerie v Praze, Galerie hl. m. Prahy nebo Galerie v Hradci Králové.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty