• Home
  • Fischel - lesk a bída

Fischel - lesk a bída

 

REPORTÁŽ ČESKOLIPSKÉHO DENÍKU

REPORTÁŽ TELEVIZE MITEL

ROZHLASOVÁ REPORTÁŽ JAROSLAVA HOŘENÍ

Výstava Fischel - lesk a bída je první výstavní akcí Vlastivědného muzea a galerie v sezóně 2024 a jejím tématem je existence mimoňské továrny na ohýbaný nábytek, která byla založena pod jménem Fischel, po válce byla začleněna do národního podniku Ton a v posledních letech existovala pod obchodní značkou Falcon.
Z kdysi slavné továrny nezůstala dodnes na místě jediná cihla. Ještě před demolicí objektů se sem několikrát vydal archivář Michal Rádl, který zde doslova ze země sbíral vzácná archivní svědectví o kdysi úspěšné firmě, která vyvážela své výrobky do celého světa. Tyto zachráněné archiválie tvoří osu výstavy, která je ovšem doplněna i o trojrozměrné exponáty ze sbírek muzea.

Výstava se koná v Maštálkově výstavní síni od 12. 1. do 10. 3. 2024
Vernisáž proběhne o den dříve 11. 1. od 16 hodin a bude spojena s krátkou přednáškou, kterou pronese v klubovně muzea hlavní kurátor výstavy Mgr. Michal Rádl.

Výstava je společným projektem Státního okresního archivu v České Lípě a Vlastivědného muzea a galerie a připravili ji pro vás: Mgr. Michal Rádl, Mgr. Tomáš Cidlina, Bc. Jaroslava Vondrová

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty