• Home
  • Botanická exkurze v ptačím parku Mnišské louky

Botanická exkurze v ptačím parku Mnišské louky

BOTANICKÁ EXKURZE V PTAČÍM PARKU MNIŠSKÉ LOUKY

sobota 18. 5. 2024

Sraz účastníků v 10:00 u vstupu do ptačího parku Mnišské louky

V sobotu 18. května pořádá Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o. Libereckého kraje a Ekoporadna Orsej ve spolupráci se Severočeskou pobočkou České botanické společnosti a Českou společností ornitologickou (ČSO) botanickou exkurzi do ptačího parku Mnišské louky.

Ptačí park Mnišské louky je prostor, kde cíleným managementem ČSO dochází k obnově a udržování mokřadních biotopů, které po celém světě patří spolu s korálovými útesy mezi nejohroženější. Kromě cílené likvidace a vysoušení je příčinou jejich mizení postupné zarůstání a zánik v důsledku přirozených procesů. Území mezi Šporkou a Ploučnicí v těsné blízkosti České Lípy je územím, které si vybrala ČSO, aby zde mokřady obnovila a udržela především pro ptactvo. Kromě toho jde o lokalitu evropského významu z hlediska výskytu např. kuňky ohnivé nebo vydry říční.

Exkurzi povede Pavel Zdvořák ze Severočeské pobočky České botanické společnosti. Management a činnost ČSO představí správce ptačího parku ornitolog Josef Rutterle.

Sraz je v 10:00 u vchodu do ptačího parku (ve východní části u odpočinkového místa), exkurze je zdarma.

Bližší informace: ekoporadna@muzeumcl.cz

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty