Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 

příspěvková organizace Libereckého kraje

Nadregionální zaměření:  MUZEUM EXOTICKÉ PŘÍRODY, JESKYNNÍ ARCHEOLOGIE A K. H. MÁCHY

Krátký film o historii augustiniánského kláštera v České Lípě zde.

Výstavy a akce

Galerie Chodba: 3. 3. - 31. 8. 2016: Johann Siegert (1870 - 1930). Výstava ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě.

Ambit2. 6. - 4. 9. 2016Sbírkové přírůstky z let 2005- 2015 - Výběr sbírkových předmětů získaných do našeho muzea v posledních deseti letech.

Ambit - Svaté schody2. 6. - 4. 9. 2016: Příběhy a pověsti poutních míst Šluknovska - velkoformátový komiks. Vernisáž proběhne za účasti autorů ve středu 1. 6. od 17:30 hodin

Vísecká rychta v Kravařích: 2. 5. - 30. 10. 2016: Na svatého Jána, otvírá se létu brána. Malá výstava o svatojánském kvítí. Výstava je neustále doplňována o ukázky dalších svatojánských bylin a koření tak, jak budou v přírodě postupně rozkvétat. Aktuálně je k vidění čerstvě ustlaná svatojánská postýlka.

Památník K. H. Máchy v Doksech: 4. 5. - 26. 6. 2016: Bibliofilie "Máj" od Karla Hynka Máchy a jeho inspirace v díle našich předních výtvarníků. 

Památník K. H. Máchy v Doksech: 4. 5. - 26. 6. 2016: Máchovo jezero na mapách minulých století. Výstava map
ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Památník K. H. Máchy v Doksech: 4. 5. - 16. 10. 2016: Máchovo jezero v průvodcích. Výstava reprodukcí ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.  

Památník K. H. Máchy v Doksech: 4. 5. - 31. 8. 2016: Háčkované panenky. Výstava stylizovaných panenek nám
představí hlavní postavy z díla K. H. Máchy.  

Exponát měsíce: Láhve na dětskou kojeneckou výživu zn. Alete z roku 1941


Připravujeme

30. 6. - 18. 9. 2016: Památníky  první světové války na Českolipsku. Vernisáž 29. 6. v 16:30 hodin.

Památník K. H. Máchy v Doksech: 5. 7. - 27. 10. 2016: Máchovo jezero - obrazy, ex libris Pavla Formana

Památník K. H. Máchy v Doksech: 5. 7. - 27. 10. 2016: Máchovo jezero v dílech výtvarných umělců 19. - 21. století

Ekoporadna ORSEJ: 8. 7. 2016: Motýlí noc – povídání o nočních motýlech, jejich výzkumu a ochraně v naší přírodě
od 20:30 hodin, setkání na okraji lesa na Novoborsku (bude upřesněno) – svítilny nutno mít s sebou.

Galerie Jídelna: 14. 7. - 31. 8. 2016: Blanka Jakubčíková - Oběšená. velkoformátová malba. Vernisáž 13. 7. od 17:00 hodin.

Památník K. H. Máchy v Doksech: 23. 7. 2016: LENFEST -lněné setkání s pohádkou. Setkání tvůrců, pracujících s tradičním českým materiálem - lnem. Len na mnoho způsobů - textilní výroba, potiskovací formy, ruční papír, předení, šité hračky a pohádka.

Památník K. H. Máchy v Doksech: 13. 8. 2016: Doba největšího rozkvětu - v zahradě Památníku se vrátíme do středověku. Návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet si stará řemesla a dobové hry. Děti se podívají na pohádku O Smolíčkovi a vyrobí si loutku s divadlem ToTeM. Akce se koná v rámci Dokských městských slavností.

Návštěvníkům a příznivcům muzea doporučujeme navštívit Klášterní restauraci - více zde.
 


Letní nabídka pro studenty vysokých a středních škol

účast na archeologicko-epigrafickém výzkumu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě,
AOPK ČR, RP Liberecko - Oddělení Správy CHKO Český ráj a Geoparku Český ráj o. p. s.,
realizovaném ve spolupráci
s Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny
v CHKO Český ráj 2016

Co mají společného Skandinávie, oblasti Valcamonica – Valtellina (severní Itálie), Mont Bégo (Přímořské Alpy), masiv Dachstein a údolí Saalachtal v rakouských Alpách či pískovcová krajina Pařížské pánve? Pouze v těchto přírodně a historicky unikátních oblastech Evropy v minulosti proběhly nebo stále probíhají systematické výzkumy zaměřené na dokumentaci pravěkých či historických skalních rytin. Obdobný projekt zaměřený na dokumentaci rytých a tesaných památek středověku a novověku probíhá od r. 2000 ve všech pískovcových oblastech severních a severovýchodních Čech včetně Geoparku Český ráj UNESCO.

Výzkum probíhá formou nehonorovaných praktik, na terénní části výzkumu se kromě posluchačů vysokých škol a několika profesionálů každoročně podílejí také zájemci z řad studentů vyšších ročníků gymnázií, středních a vyšších odborných škol, kteří jsou vítanými a užitečnými partnery. Od roku 2001 se terénního výzkumu zúčastnila více než stovka osob a bylo zdokumentováno přibližně 18.000 rytin (petroglyfů), kreseb, maleb a dalších historických (archeologických) objektů.

Letošní sezóna proběhne v termínech 11. – 20. červenec (I. turnus) a 1. – 10. srpen (II. turnus).

Více informací naleznete zde.
 


Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě s celoročním provozem.

- Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj, Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v Podyjí)
- Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
- Archeologie České Lípy
- Vězeňský kout
- Virtuální prohlídka středověké České Lípy

Archeologické muzeum v České Lípě je jedinou pobočkou Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
s celoročním provozem. Od května do konce září je muzeum pro veřejnost otevřeno denně kromě pondělí.

Podrobné informace o muzeu zde.
Bronzový depot v expozici Archeologického muzea - více zde.