Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 

příspěvková organizace Libereckého kraje

Nadregionální zaměření:  MUZEUM EXOTICKÉ PŘÍRODY, JESKYNNÍ ARCHEOLOGIE A K. H. MÁCHY

Krátký film o historii augustiniánského kláštera v České Lípě zde.

 

Výběrové řízení

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory a část pozemku zahrady k provozování KLÁŠTERNÍ RESTAURACE. Více zde. 


Výzva veřejnosti

Českolipské muzeum má dlouhodobý zájem o předměty denní i sváteční potřeby, o různé písemnosti a korespondence, vybavení domácností apod., aby je mohlo eventuálně zařadit do svých sbírkových fondů. Klenoty jsou pro nás především písemnosti, fotografie a předměty, které pochází z Českolipska. 
S tím souvisí výzva k veřejnosti, kterou muzeum touto cestou činí: Pokud budete vyhazovat či se chcete zbavit přebytečných starých krámů, nabídněte nám je do muzea. Budou-li nás zajímat, zevidujeme je a uložíme, aby nebyly více starými krámy zvány. Více informací zde.

 

Výstavy a akce

Také v roce 2018 bude Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě od 1. ledna do 28. února pro veřejnost z technických důvodů uzavřeno. Muzeum se pro veřejnost uzavírá hned z několika důvodů. Vzhledem k rozsahu expozic a vytíženosti muzea během návštěvnické sezóny,  je nutné provést rozsáhlejší opravy a údržbu expozic i jejich prostor. Tyto zásahy jsou pro chod muzea nezbytné, a to jak z provozních důvodů, tak z hlediska návštěvnického komfortu. Svůj oddechový čas muzeum nevyužívá pouze k údržbě a opravám prostor a zařízení, ale odborní pracovníci se také plně věnují aktualizaci a především doplňování stálých expozic, instalacím nových výstav a zlepšení servisu pro naše návštěvníky.
V roce 2018 bude dokončena rozsáhlá a dlouhodobá rekonstrukce stálé expozice o historii Českolipska, která bude odrážet nejnovější informace a výsledky historického výzkumu. 
I pro rok 2018 tedy připravíme našim návštěvníkům řadu nových úprav a doplnění stálých expozic. Pravidelní návštěvníci našeho muzea se tak budou moci těšit na zcela nové exponáty a zážitky v našich rozsáhlých vlastivědných expozicích i připravovaných výstavách. Těšíme se na vás 1. března!


10. 2. 2018: Masopust na Vísecké rychtě. Děkujeme všem, kdo se s námi přišli poveselit na rychtu.
Podívejte se na fotogalerii a videoreportáž Ondřeje Vítečka z akce a 31. března na pořad České televize Folklorika, kde bude reportáž z Masopustu na Vísecké rychtě.
 

 Galerie Chodba:
 9. 3. – 31. 12. 2018: Dámská móda v portrétní malbě – portréty ze sbírky VMG.
Vernisáž proběhne 8. 3. 2017 od 17:00 hod.


 

 


Galerie Jídelna:
 2. 3. – 10. 5. 2018: Václav Lahovský – fotografie. Vernisáž 1. 3. od 17:00 hod.

 

 

 


Výstavní síň Josefa Maštálka:
 7. 3. – 15. 4. 2018: Hudební život a česká menšina v době meziválečné.
Výstava k 90. výročí vzniku České hudební školy.

 

 

Ambit: 11. 5. – 17. 11. 2018: 100 let. Výstava k výročí 100 let od ukončení Velké války.
Dějiny uplynulého století na Českolipsku ve vztahu k dějinám Československa. Slavnostní vernisáž proběhne 10. 5. od 17:00 hod.

 


Z knihovních fondů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě bylo v roce 2017 zpřístupněno
33 starých tisků, jejichž část se do sbírek této instituce dostala s kolekcí významného sběratele Bohumila Malotína. Z obsahového hlediska se jedná o pestrý soubor zábavné, vzdělavatelské a morálně-naučné literatury, modliteb, písní a dalších textů, pocházejících převážně z 18. století, mezi nimiž je rovněž řada unikátů. Digitalizované historické dokumenty jsou zpřístupněné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium - otevřít zde.

 


Připravujeme


Vlastivědný spolek Českolipska:
24. 2. 2018: Umělecké a historické památky Německa XIII - Řezno a Gernroda.
Přednáška Zdeňka Pokorného, klubovna muzea od 14:00 hodin. 

 

 


Historicko-antropologický seminář 2018

vzdělávací projekt Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Tříměsíční bezplatný program v rozsahu 20 lekcí je určen všem zájemcům o archeologii, historické vědy a památkovou péči z řad široké veřejnosti bez věkového omezení. Přednášky jsou zvláště vhodné pro studenty vyšších ročníků gymnázií, odborných škol, pedagogy, též pro pracovníky kulturních a informačních center či začínající badatele. Pravidelní posluchači získávají doklad o absolvování programu. Lektorský tým tvoří specialisté ze 4 odborných organizací.

Seminář 2018 zahrnuje 7 výukových kurzů:

• Úvod do archeologie pravěku a středověku
• Archeologie raného středověku II (předkřesťanská duchovní tradice, počátky českého státu)
• Vybrané kapitoly z kastelologie
• Keltové a středomořský svět

• Česko a Slovensko ve sjednocující se Evropě (1989 – 2000)
• Zamyšlení nad stoletím republiky

Archaelogia Africa – nejvýznamnější památky Maghrebu (od pravěku k islámu na území původní římské Afriky)

Seminář byl zahájen 21. února. Přednášky probíhají 1-2x týdně, od 15:45/15:50 do 18:00 hod. v přednáškovém
sále (Klubovně) ve 2. poschodí hlavní budovy muzea.
Přihlášení zájemců do programu je možné na nejbližších přednáškách v pondělí 26. 2. a ve čtvrtek 1. 3.

Více informací naleznete zde.
 


Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

- Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj, Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v Podyjí)
- Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
- Archeologie České Lípy
- Vězeňský kout
- Virtuální prohlídka středověké České Lípy

Těšíme se na Vás v dubnu 2018 s našimi zkušenými průvodci Jan Kostuněm a akademickým malířem Atilou Vörösem.

Podrobné informace naleznete zde.