Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 

příspěvková organizace Libereckého kraje

Nadregionální zaměření:  MUZEUM EXOTICKÉ PŘÍRODY, JESKYNNÍ ARCHEOLOGIE A K. H. MÁCHY

Krátký film o historii augustiniánského kláštera v České Lípě zde.

 

Výběrové řízení

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory a část pozemku zahrady k provozování KLÁŠTERNÍ RESTAURACE. Více zde. 


Výzva veřejnosti

Českolipské muzeum má dlouhodobý zájem o předměty denní i sváteční potřeby, o různé písemnosti a korespondence, vybavení domácností apod., aby je mohlo eventuálně zařadit do svých sbírkových fondů. Klenoty jsou pro nás především písemnosti, fotografie a předměty, které pochází z Českolipska. 
S tím souvisí výzva k veřejnosti, kterou muzeum touto cestou činí: Pokud budete vyhazovat či se chcete zbavit přebytečných starých krámů, nabídněte nám je do muzea. Budou-li nás zajímat, zevidujeme je a uložíme, aby nebyly více starými krámy zvány. Více informací zde.

 

Výstavy a akce

Také v roce 2018 bude Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě od 1. ledna do 28. února pro veřejnost z technických důvodů uzavřeno. Muzeum se pro veřejnost uzavírá hned z několika důvodů. Vzhledem k rozsahu expozic a vytíženosti muzea během návštěvnické sezóny,  je nutné provést rozsáhlejší opravy a údržbu expozic i jejich prostor. Tyto zásahy jsou pro chod muzea nezbytné, a to jak z provozních důvodů, tak z hlediska návštěvnického komfortu. Svůj oddechový čas muzeum nevyužívá pouze k údržbě a opravám prostor a zařízení, ale odborní pracovníci se také plně věnují aktualizaci a především doplňování stálých expozic, instalacím nových výstav a zlepšení servisu pro naše návštěvníky.
V roce 2018 bude dokončena rozsáhlá a dlouhodobá rekonstrukce stálé expozice o historii Českolipska, která bude odrážet nejnovější informace a výsledky historického výzkumu. 
I pro rok 2018 tedy připravíme našim návštěvníkům řadu nových úprav a doplnění stálých expozic. Pravidelní návštěvníci našeho muzea se tak budou moci těšit na zcela nové exponáty a zážitky v našich rozsáhlých vlastivědných expozicích i připravovaných výstavách. Těšíme se na vás 1. března!


Vísecká rychta v Kravařích: 10. 2. 2018: Masopust na Vísecké rychtě.
Bohatý program od 10.00 do 16.00 hodin. Masopustní průvod, řemeslný jarmark, masopustní muzika, tvůrčí dílničky, řeznické speciality, ale i pohádka.
 

 

 

Galerie Chodba: 2. 3. – 31. 12. 2018: Dámská móda ve výtvarném umění – portréty ze sbírky VMG.
Vernisáž proběhne 1. 3. 2017 od 17:00 hod.

Galerie Jídelna: 2. 3. – 10. 5. 2018: Václav Lahovský – fotografie. Vernisáž 1. 3. od 17:00 hod.

Výstavní síň Josefa Maštálka: 7. 3. – 15. 4. 2018: Hudební život a česká menšina v době meziválečné.
Výstava k 90. výročí vzniku České hudební školy.

Ambit: 11. 5. – 17. 11. 2018: 100 let. Výstava k výročí 100 let od ukončení Velké války.
Dějiny uplynulého století na Českolipsku ve vztahu k dějinám Československa. Slavnostní vernisáž proběhne 10. 5. od 17:00 hod.

 


Z knihovních fondů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě bylo v roce 2017 zpřístupněno
33 starých tisků, jejichž část se do sbírek této instituce dostala s kolekcí významného sběratele Bohumila Malotína. Z obsahového hlediska se jedná o pestrý soubor zábavné, vzdělavatelské a morálně-naučné literatury, modliteb, písní a dalších textů, pocházejících převážně z 18. století, mezi nimiž je rovněž řada unikátů. Digitalizované historické dokumenty jsou zpřístupněné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium - otevřít zde.

 


Připravujeme

Klubovna muzea: 27. ledna 2018: Vlastivědná práce muzea a archivu v letech sedmdesátých
a osmdesátých.
 Přednáška Ladislava Smejkala spojená se vzpomínkou na Marii Vojtíškovou k jejím nedožitým
90. narozeninám. Zahájení ve 14 hodin.

 


Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

- Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj, Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v Podyjí)
- Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
- Archeologie České Lípy
- Vězeňský kout
- Virtuální prohlídka středověké České Lípy

Těšíme se na Vás v dubnu 2018 s našimi zkušenými průvodci Jan Kostuněm a akademickým malířem Atilou Vörösem.

Podrobné informace naleznete zde.