Žabí noc 2016

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a jeho ekoporadna Orsej připravili na pátek 20. 5. 2016 zajímavý přírodovědný program o obojživelnících Libereckého kraje. V úvodní části se návštěvníci seznámili s ocasatými (čolci) i bezocasými (žáby) obojživelníky pomocí prezentace doplněné množstvím fotografií a živými exempláři. Následoval bude poslech a pokus
o určování žab dle hlasového projevu. To vše pod vedením odborného lektora zoologa Ing. Z. Vitáčka.

Bližší informace – Ing. Zdeněk Vitáček, zoolog (vitacek@muzeumcl.cz, 724 245 465).  

Mapa místa konání zde