Vstupné

Hlavní budova

plné vstupné  osoby od 15 let  80,- Kč
poloviční vstupné  děti od 6 do 15 let  40,- Kč
zvýhodněné vstupné  důchodci, ZTP, studenti (na základě předloženého průkazu)  40,- Kč
rodinné vstupné  2 dospělí a 2 děti  200,- Kč

Vstupné v době uzavření hlavní budovy - pro hromadné návštěvy
po předchozí domluvě

plné vstupné  osoby starší 15ti let   100,- Kč
poloviční vstupné  děti od 6ti do 15ti let   40,- Kč
zvýhodněné vstupné  důchodci, ZTP, studenti (na základě předloženého průkazu)   40,- Kč

O dalších slevách se prosím informujte

Archeologické muzeum Českolipska - Šatlava v České Lípě

plné vstupné  osoby od 15 let   50,- Kč
zvýhodněné vstupné děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, důchodci   20,- Kč
  ZTP a ZTP/P (na základě předloženého průkazu)   zdarma
rodinné vstupné  2 dospělí a 2 děti   100,- Kč

Expozice lidového bydlení - Vísecká rychta Kravaře

plné vstupné  osoby starší 15ti let   50,- Kč
poloviční vstupné  děti od 6ti do 15ti let   20,- Kč
zvýhodněné vstupné  důchodci, studenti (na základě předloženého průkazu)   20,- Kč
rodinné vstupné  2 dospělí a 2 děti  100,-  Kč

Vstupné v době uzavření pobočky v Kravařích - pro hromadné návštěvy
po předchozí domluvě s vedoucím pobočky

plné vstupné  osoby starší 15ti let   100,- Kč
poloviční vstupné  děti od 6ti do 15ti let   40,- Kč
zvýhodněné vstupné  důchodci, ZTP, studenti (na základě předloženého průkazu)   40,- Kč

Památník K. H. Máchy Doksy

plné vstupné osoby starší 15ti let  50,- Kč
poloviční vstupné  děti od 6ti do 15ti let   20,- Kč
zvýhodněné vstupné  důchodci, ZTP, studenti (na základě předloženého průkazu)   20,- Kč
rodinné vstupné  2 dospělí a 2 děti  100,- Kč

Vstupné v době uzavření pobočky v Doksech - pro hromadné návštěvy
po předchozí domluvě s vedoucím pobočky

plné vstupné  osoby starší 15ti let   100,- Kč
poloviční vstupné  děti od 6ti do 15ti let   40,-Kč
zvýhodněné vstupné  důchodci, ZTP, studenti (na základě předloženého průkazu)   40,- Kč

Hromadné slevy pro vstupné do všech expozic, výstav a poboček

skupiny dětí od 6 do 15ti let s doprovodem  20,- Kč
skupiny mládeže starší 15ti let s doprovodem  25,- Kč
příplatek za výklad nebo výukový program na 1. platícího návštěvníka (dítě. mládež)  10,- Kč

Stanovení příplatku za cizojazyčný výklad ve stálých expozicích

Příplatek za výklad  v německém jazyce ve stálých expozicích v areálu bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě je výši 40,- Kč za osobu k základnímu vstupnému ve všech kategoriích. Příplatek ve výši 40,- Kč bude připočteno ke vstupnému. Výklad  je možné uskutečnit po předchozí domluvě pro skupinu, čítající minimálně 20 platících osob. Výjimky může stanovit ve výjimečných případech pouze ředitel VMG.

Vstup zdarma:

Děti do 6 let, důchodci nad 80 let věku, ZTP/P a jeho průvodce, držitelé speciálních průkazek po jejich předložení a členové speciálních spolků a skupin dle platného ceníku VMG.

Kompletní ceník VMG ZDE