Veřejné zakázky malého rozsahu

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MALÉHO ROZSAHU VZMR/1/2019:

1/ „Úprava prostoru zahrady archeologického muzea Českolipska
Šatlava v České Lípě“

Výzva k podání nabídky- VZMR-Úprava zahrady archeologického muzea Šatlava

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Příloha č. 3 - Závazný návrh smlouvy o provedení stavby

Příloha č. 5 - Soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 6 - Rozhodnutí MěÚ Česká Lípa

ZÁKLADNÍ INFORMACE VZMR-1-2019-ZAHRADA V ČESKÉ LÍPĚ ŠATLAVA

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MALÉHO ROZSAHU VZMR/2/2019:

2/ „Expoziční přístřešek – Vísecká rychta“

Výzva k podání nabídky-VZMR-Expoziční přístřešek Vísecká rychta

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Příloha č. 3 - Závazný návrh smlouvy o provedení stavby

Příloha č. 5 - Soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 6 - Rozhodnutí MěÚ Česká Lípa

ZÁKLADNÍ INFORMACE VZMR-2-2019 - EXPOZIČNÍ PŘÍSTŘEŠEK VÍSECKÁ RYCHTA

 

                                                                                                                                            Vloženo 26. 2. 2019