Soupis periodik odborné knihovny Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Žlutě napsané názvy periodik jsou zkatalogizovány v on-line katalogu a po rozkliknutí jsou rozepsány jednotlivé roky, ročníky a čísla, které vlastníme. Na aktualizaci a doplňování roků, ročníků a čísel pracujeme.

Historie

Acta musei Reginaehradecensis
Archaeologie historica
Archeologické rozhledy
Archeologie západních Čech
Boleslavica ´
Časopis pro dějiny venkova
Český časopis historický
Český lid
Děčínské vlastivědné zprávy
Kuděj
Místní kultura
Památky archeologické
Pamiatky a múzeá
Památková péče (Zprávy památkové péče)
Průzkumy památek
Sborník Československé akademie zemědělských věd
Sborník historického kroužku
Sborník historický
Soudobé dějiny
Sborník Národního muzea v Praze řada A - Historie
Veřejná archeologie
Výzkumy v Čechách
Zprávy Čs. společnosti archeologické při ČSAV
Zprávy památkové péče (Památková péče)
Živá historie

Přírodověda

Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae
Akvárium terárium
Časopis České (Československé) společnosti entomologické
Ekolist
Entomologické listy
Entomologické problémy
Erica
Fauna
Formica
Geowissenschaftliche Mitteilungen
Jizerské a Lužické hory
Journal of the Czech Geological Society
Journal of the National Museum
Klapalekiana
Lomikámen
Lynx
Minerál
Mykologia
Mykologické listy
Mykologický sborník
Myslivost
Nika
Ochrana fauny
Ochrana přírody
Panorama
Preslia
Príroda a spoločnost´
Prunella
Rybářství
Sborník Národního muzea řada B - přírodní vědy
Speleo
Speleofórum
Stráž myslivosti
Studia botanica Čechica
Studia oecologica
Sylvia
Věda přírodní
Vesmír
Zoologické listy
Zprávy Čekoslovenské botanické společnosti při ČSAV
Zvířata a my
Živa

Umění

Antique
Art antiques
Ateliér
Československý loutkář
Starožitnosti a užité umění
Umělec
Umění
Umění a řemesla

Ekonomika

Sbírka zákonů

Knihovnictví a muzejnictví

Časopis československých knihovníků
Časopis Moravského muzea
Časopis Národního musea
Časopis Vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci
Čtenář
Knihovník
Knižnice a vedecké informácie
Knihy a dějiny
Muzejní a vlastivědná práce
Muzejní obzory
Múzeum
Věstník Asociace muzeí a galerií ČR

Technika

Časopis československých inženýrů a architektů. Technický obzor
Elektronika
Foto a video
Fotografie
Mladý letec
Photo Life
Střelecká revue
Technický magazín
Věda a práce
Věda a technika mládeži

Region

5 + 2 dny
Bezděz
Budovatel českolipské vesnice
Borský klas
Českolipský deník
Česko-lužický věstník
Diamo
Dnešní Ralsko
Dokský zpravodaj
Dubáček
i-noviny
Městské noviny
Mimoňský zpravodaj
Místní noviny Podbezdězí
Novoborský měsíčník
Od Ještěda k Troskám
Týdeník Českolipsko
Zákupské rozhledy
Zákupský zpravodaj
Zpravodaj Česká Lípa
Zpravodaj Jablonné v Podještědí
Zpravodaj města Cvikova
Zpravodaj obcí: Brniště Velkého Grunova Luhova
Zpravodaj Žandovska
Nowy casnik

Německé časopisy a noviny (staré, nekompletní řady)

A-I-Z (die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung aller Lände)
Der Aar
Allgemeine Familien Zeitung
Allgemeine Theaterzeitung und Originalblatt
Allgemeine Wiener medizinische Zeitung
Allgemeines Industrie- und Gewerbe-Blatt
Alt-Tätschner Gemeindebote
Alte und neue Welt
Altwater (Organ des mäh.-schles. Sudeten-Gebirgs-Vereines)
Amtliche Mitteilungen des Reichstreuhänders der Arbeit für das Wirtschaftsgebiet Sudetenland
Anbruch
Annalen der Gemeinwirtschaft
Anzeiger der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
Anzeiger des Germanischen Nationalsmuseums
Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Literatur
Anzeiger Litterarischer Festgeschenke
Apologetische Rundschau
Aguila
Arbeiter Illustrierte Zeitung
Atlantis
Aus der Heimat
Aus deutschen Bergen
Aus heimatlichen Bergen
Aus heimatlichen Bergen und Alt-Tätschner Gemeindebote
Aus Natur und Museum
Ausgrabungen und Funde
B'nai B'rith
Baumeister (der Baumeister)
Beiheft zum Militär-Wochenblatt
Beihefte zur Zeitschrift "Schaffende Arbeit und Kunst in der Schule
Beilage zum Bazar
Beiträge zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes
Beiträge zur Heimatkunde des Elbetales
Beiträge zur Museumskunde
Berg frei
Bergland-Nachrichten
Bericht des Westpreussischen Botanisch-zoologischen Vereins
Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz
Berichte des Central-Comité´s für die Begründung einer Deutsch-Oesterreichischen Literatur-Geselllschaft

Berichte des Vereins Schlesischer Ornithologen im Austrage des Vereins
Berliner illustrierte Zeitung
Bibliotheksjournal der Christian=Weise=Bibliothek Zittau
Bild (das Bild)
Blätter für Selbstverwaltung
Bohemia
Böhmisch-Leipaer Anzeige-Blatt, Böhm. Leipaer Wochenblatt - více zde
Böhmen und Mähren
Der Bote aus Dresden
Botenfrau (die Botenfrau)
Cicerone (der Cicerone)
Comotovia

Consistorial-Currenden für die Leitmeritzer Bischöfliche Diözese
Constitutionelle allgemeine Zeitung von Böhmen
Correspondenz-Blatt für den katholischen Clerus Oesterreichs
Custos
Dampfschiff
Deutschböhmische Geflügel und kleintier-Zeitung
Deutschland im Kampf
Deutsche Arbeit
Die deutsche Familie
Deutsche Geschichtsblätter
Deutsche Heimat
Deutsche Jägerzeitung
Deutsche Jugend
Deutsche Kunst und Dekoration
Deutsche Leipaer Zeitung
Der deutsche Landwirt 
Deutsche Rundschau
Deutsche Volksforschung in Böhmen und Mähren
Deutsche Zeitung der Industrie und Spekulazion für die kaiserl. königl. Erblande
Deutscher Hausschatz in Wort und Bild
Deutsches Bergland
Deutsches Volkstum
Deutschmährische Heimat
Deutsche Kunst und Dekoration
Die elegante Mode
Encyclopädische Zeitschrift des Gewerbewesens
Erfurter Führer im Obst- und Gartenbau
Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände und Begebenheiten ...
Erzgebirgs-Zeitung
Das Eulautal im Wandel der Zeiten
Der Falke
Faserforschung und Textiltechnik
Faust
Der Feierabend
Feierstunden für Freunde der Kunst, Wissenschaft und Literatur
Firgenwald
Die Frau
Friedrichswerther Monatsberichte
Fliegende Blätter für katholische Kirche-musik
Formenschatz
Das Freie Wort
Freidenker
Fremdenverkehrs-Nachrichten
Der Gartenfreund 
Die Gartenlaube
Gartenschönheit
Genossenschaftliche Mitteilungen der Kreditanstalt der Deutschen
Geschlecht und Gesellschaf
Gemeinde-Zeitung
Der Getreue Eckart 
Gewerbehalle
Globus 
Glückauf!
Heimatbildung
IB Illustrierter Beobachter
Illustrierte aeronautische Mitteilungen
Kosmos (1905-1939)
Die Kunst für Alle
Landes-Gesetz-Blatt (Zákoník zemský království českého 1891-1913)
Leipaer Deutsche Zeitung
Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs
Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen
Moderne Kunst- Meister Holzschnitten
Natur und Heimat
Natur und Volk
Neubert's deutsches Garten-Magazin
Reichenberger Zeitung (1907-1917)
Die Umschau (1924-1942)
Verordnungsblatt (1883-1904)
Die Zeit Sudetendeutsches Tagblatt (1936-1939)
Zeitschrift für deutsches Alterum und deutsche Literatur (1884-1909)
Zeitschrift für Matematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht (1900-1933)
Zeitschrift für östereichische Volkskunde (1905-1912)
Zeitschrift für sudetendeutsche Geschichte
Zittausches monatliches Tabebuch

České časopisy (nekompletní řady)

Acta Universitatis Carolinae
Akademie
Amatérská scéna
Amatérský film
Anežka
Anděl strážný
Apoštolát sv. Cyrila a Metoda pod ochranou bl. Panny Marie
Archa
Archivní časopis
Bautzener Kulturschau
Bellum 1866
Beseda učitelská
Beseda venkovské rodiny
Besedy času
Besedy lidu
Besídka čtenářská
Bezkydy Jeseníky
Boleslavan
Bratrské listy
Budečská zahrada
Budoucno
Budoucnost
Cesta
Čas
Časopis k prospěchu času přiměřených opraw na gymnasiích
Časopis katolického duchovenstva
Časopis Matice moravské
Časopis pro občanskou nauku a výchovu
Časopis pro katolické duchowenstwo
Časopis Společnosti přátel starožitností
Časopis turistů
Časopis towárstwa maćicy serbskeje
Časopis Vincentina
Červánky
Česká demokracie
Česká literatura
Česká mykologie
Česká mysl
Česká osvěta
Česká revue
Česká stráž
Česká wčela
Českolužický věstník
Československá biologie
Československá ethnografie
Československá fotografie
Československý textil
Český svět
Dědictví koruny české
Dějiny a současnost
Dělnická besídka
Dělnická osvěta
Dětský svět
Dialog
Dobrý pastýř
Dokumentační zpravodaj
Domov za války
Dorost
Duchovní pastýř
Egypt Travel magazine
Epocha
Fakta a argumenty
Finanční zpravodaj
Folia Heyrovskyana
Folia Numismatica
Folia zoologica
Fontes Nissae
Heraldika
Historica carpatica
Hlasy svatováclavské
Hlídka
Hospodyňské listy
Host
Host do domu
Hudba a škola
Hudební nástroje
Hudební výchova
Humoristické listy
Hvězda
Chatař
Chemický průmysl
ISPV
Ježíš Kristus
Jizerská kóta 0428
Judaica Bohemiae
Katolski posoł
Kazatelna
Kmen
Knihařský bulletin
Komenský
Komunistická revue
Kožařství
Krajan
Krása našeho domova
Krasová deprese
Krásy Slovenska
Kronika
Kříž a Maria
Květy
Květy mariánské
Květy mládí
Kytice
Lada
Legkaja promyšlennost´
Lesnická práce
Lětopis instituta za serbski lidospyt
Levá fronta
Liberecký kraj
Lidé a země
Lidová tvořivost
Lípa
Listy genealogické a heraldické společnosti v Praze
Literární listy
Logos
Ludmila
Lumír
Łužica
Lužickosrbský věstník
Lužičan
Máj
Maják
Malé módy Května
Malý Čechoslovák
Matice dělnická
Meditace
Method
Missionski Possoł
Mladý svět
Monumentorum Custos
Na hlubinu
Národ
Národní nowiny
Národnostní obzor
Národní pojištění
Národní revoluce
Národopisný věstník českoslovanský
Národopisný věstník československý
Naše doba
Naše menšiny
Naše nowiny
Naše řeč
Naše vlast
Naše vojsko
Naší mládeži
Názor
NDR slovem i obrazem
Neděle
Normalisace
Nová Lužice
Nová mysl
Nové Čechy
Novinky literatury
Nový lid
Nový orient
Nowa doba
Nowy Casnik
Numismatický časopis československý
Numismatické listy
Obec
Obnova památek
Obrana obyvatelstva
Obrazy života
Obuvník
Obzor
Odborové sdružení českoslovanské
Opavský týdenník
Osvěta
Osvětová beseda
Osvětová práce
Památky a příroda
Pán přichází
Papír a celulosa
Péče o studenstvo
Plánované hospodářství
Płomje
Płomjo
Podřipský kraj
Poklad věřících
Politická ekonomie
Polytechnická výchova
Pondělní zpravodaj
Posel Božského Srdce Páně
Posvátná kazatelna
Práce a vynálezy
Praha - Moskva
Pratyja sa dołno-łužyskich Serbow
Pražský ilustrovaný zpravodaj
Proletkult
Protyka za Serbov
Protyka za serbski lud
Průmyslový průkopník
Předźenak
Přítel zahrad
Pyramída
Příspěvky k dějinám KSČ
Pschedzenak: Protyka sa Sserbow na ljeto 1856
Raj
Rajská zahrádka
Reflektor
Reportér
Revue Naše Slovensko
Ročenka Svazu civilní stráže bezpečnosti ČSR
Rozhlad
Rozhledy
Rozkvět
Rozsévačka
Rudá zář
Rudé květy
Ruce
Ruch
Ruch v tělesné výchově
Růže dominikánská
Říše hvězd
Sborník archivních prací
Sborník archivu ministerstva vnitra republiky československé
Sborník Národního muzea řada C - literární historie
Sborník prací historických
Serafinský prapor
Serafínský přítel dítek
Serbska pratyja za Dolnych Serbow (Serbska pratyja)
Serbska protyka
Serbski student
Serbska šula
Sklář a keramik
Slavia
Slovan
Slovanský přehled
Slovanský svět
Slovenský národopis
Sociální revue
Sokol
Sokołske listy
Sokolský věstník
Sovětská věda
Sovětská historie
Společenské nauky ve škole
Společenské vědy ve škole
Stadion
Sto let práce
Střádal
Studánka
Svatá Hora
Svět
Svět a vlast
Svět sovětů
Svět v obrazech
Světozor
Šťastná rodina
Technický sborník severočeského kraje
Textil
Textilní obzor
Tělesná výchova mládeže
Turista na cestu
Tvar
Tvorba
Tydženske Nowiny aby serbske Poweszje sa hornych Lužicžanow
Úchylná mládež
Umění
Umění a řemesla
Ústřední věstník České socialistické republiky
V - exkluzivní časopis Libereckého kraje pro každého, kdo chce být v obraze
Var
Ve službách královny
Věci a lidé
Věda a život
Věstník Československé akademie věd
Věstník Československého zemědělského musea
Věstník katolického duchovenstva
Věstník Královské české společnosti nauk (Sitzungsberichte der königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften)
Věstník ministerstva financí
Věstník ministerstva školství a osvěty
Věstník Národní Jednoty Severočeské
Věstník Národopisné společnosti československé v Praze
Věstník pedagogický
Věstník poradního sboru svazu českých okresů v republice Československé
Věstník sokolský
Věstník staroboleslavský
Věstník Svazu českých výkonných hudebních umělců
Věstník Ústřední Matice Školské
Věstník Ústřední sociální pojišťovny
Věstník Ústředního ústavu geologického
Věstník závodních rad a výborů
Vlast
Vlastivedný časopis
Volná myšlenka
Volné směry
Vůdce
Výboj
Vynálezy a pokroky
Výtvarné umění
Wčela
Wlastimil
Zábavné listy
Zdislava
Zahrada - park - krajina
Záchrana mládeže opuštěné a zanedbané
Za krásami domova
Za socialistický stát
Zář
Zasvěcení
Zlatá Praha
Zlaté klasy
Zlaté mládí
Zpravodaj České heraldické a genealogické společnosti při Okresním muzeu Praha - západ v Jílovém u Prahy
Zpravodaj genealogické a heraldické společnosti v Praze
Zpravodaj SÚO
Zpravodaj státního statistického úřadu
Zpravodaj Svazu lidových hudebníků a Čechách a na Moravě
Zprávy STUŽ
Zprávy o zasedání královské České společnosti nauk
Zprávy veřejné služby technické
Zprávy výzkumného ústavu pedagogického v Praze
Zvon
Železničář
Žena a domov
Život
Źycie słowianskie