Hlavní akce letošního roku

V souvislosti s aktuálním vývojem výskytu koronaviru v České republice a v Libereckém kraji je až do odvolání
od 12. 3 . 2020 ZCELA UZAVŘENO Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě včetně areálu ambitu a všech poboček – v České Lípě, Doksech a v Kravařích u České Lípy.

 Rušíme tyto akce:  

Den vody 2020 
Velikonoce na Vísecké rychtě 2020
Vernisáž výstavy „Palné zbraně ze sbírky muzea“.
Zahájení a zpřístupnění výstavy „Palné zbraně ze sbírky muzea“ se odkláda.

6. 6.     ●  Muzejní noc
5. 10. - 11. 10. ● Týden knihoven a Burza knih
1. – 6. 12.  ●  31. Vánoční trhy

AMBIT
1. 4. - 15. 11. ● Palné zbraně ze sbírek VMG
Celoroční výstava v ambitu. Svým rozsahem a zpracováním bude výstava unikátní. Zaujme jistě mimo laické veřejnosti i zájemce o hlubší proniknutí do tohoto oboru z řad příznivců vojenství, lovectví,  sportovní střelby. Krásné ukázky různých systémů, typů, řemeslného a uměleckého zpracování palných zbraní.

VÍSECKÁ RYCHTA V KRAVAŘÍCH

22. 2. ● Masopust
4. 4. ● Velikonoce - ZRUŠENO
30. 5. ● Den podstávkového domu
1. 6. - 31. 10. Domácí apatyka aneb bylinky v chalupě - bylinky jako lék i koření
12. 9. ● Šikovné ruce

PAMÁTNÍK K. H. MÁCHY V DOKSECH
10. 4. - 19. 7. ● Kudy chodil básník - výstava fotografií Vladimíra Štěpánskéhok 210. výročí narození K. H. Máchy      
25. 7. - 25. 10. ● František Doležal - Máchovské inspirace
15. 8.   ● Zahradní slavnost
22. 8. - 11. 9. ● Dřevěné sochy na dokském zámku 
9. 9. - 12. 9.  ● XXXV. Řezbářské sympozium

EKOPORADNA ORSEJ

28. 2. ●  Soví noc  - od 20.00 hodin                                                                                                   
24. 3. ● Den vody - od 9 - 13 hodin - ZRUŠENO
22. 4. ● Den Země v České Lípě – "Změna klimatu" - od 9 - 15 hodin - ZRUŠENO
19. 4. ● Vítání ptačího zpěvu  - od 9 hodin
15. 5. ● Žabí noc  - od 20.30 hodin
4. 9. ● Noc pro netopýry - od 20.30 hodin
18. 9. - 20. 9. ● Výstava hub
4. 10. ● Světový festival ptactva - od 9 hodin
7. 10. ● Den zvířat v České Lípě - „Zvířata součástí pestré krajiny“ - od 9 - 15 hodin
20. 10. ● Den stromů - dendrologická vycházka
18. 11. ● Ekologická soutěž žáků základních škol druhého stupně a víceletých gymnázií
12. 12. ● Čekání na Ježíška - od 10 - 16 hodin

 

 

Souhlas ke zveřejňování fotografií a zvukových a obrazových záznamů z akcí Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Osoba účastnící se akce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě bere na vědomí a svou účastí výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech vlastivědného muzea, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.