Hlavní akce letošního roku

8. 6.     ●  Muzejní noc
30. 9. - 6. 10. ● Týden knihoven
3. – 8. 12.  ●  30. Vánoční trhy

AMBIT
10. 4. - 17. 11. ● Brusírny a mačkárny skla na Českolipsku a Jablonecku 
10. 4. - 23. 6.   ● Výtvarné sklářské dekory - ze sbírek VMG
16. 5. - 30. 10. ● Černobílé kontrasty - výstava ZUŠ Česká Lípa na Svatých schodech
27. 6. - 1. 9.     ● Pohádkové prázdniny Andrey Popprové
12. 9. - 17. 11. ● Severočeská entomologie - současnost
4. 11. - 18. 11. ● Výstava k 30. výročí sametové revoluce

GALERIE CHODBA
15. 3. - 31. 12. ● Lukostřelci a ostrostřelci v České Lípě

GALERIE JÍDELNA
4. 4. - 16. 6.   ● obrazy Ireny Trefilové a Vladimíra Kiseljova
20. 6. - 29. 9. ●Tomáš Záborec - dřevomalby
17. 10 – 31. 12.  ● Barevné spolusnění. Obrazy Vladimíry Zborníkové a Renaty Grolmusové

SÍŇ JOSEFA MAŠTÁLKA
8. 3. - 9. 6.       ●  Krajiny a kompozice ... fotografie Miloslava Sovadiny u příležitosti jeho 70. narozenin
26. 6. - 29. 9.   ● Z kaleidoskopu dějin - z minulosti 19. a 20. století v tiskovinách, soukromých papírech a fotografiích z méně známých sbírek moderních dějin
23. 10. - 31. 12. ● Svědek své doby. Život tiskaře Antonína Ulbrichta (1880 - 1969) procházející vzestupy a pády dvacátého století.

VÍSECKÁ RYCHTA V KRAVAŘÍCH
2. 3. ● Masopust
20. 4. ● Velikonoce
14. 9. ● Šikovné ruce
1. 6. - 31. 10. ● „BABIČČINA LÉKÁRNA aneb LÉKAŘ LÉČÍ, PŘÍRODA UZDRAVUJE“

PAMÁTNÍK K. H. MÁCHY V DOKSECH:
3. 5. –  31. 10. 2019  ● Vale, lásko ošemetná - výstava       
13. 7.   ● Skleněné odpoledne
17. 8.   ● Městské slavnosti
4. - 7. 9.  ● XXXIV. Řezbářské sympozium

EKOPORADNA ORSEJ
11.4. 2019: ● Mykologický kroužek - Vlastivědné muzeum a galerie -  od 16.00. Pro děti i dospělé.
1. 3. ●  Soví noc  - od 20.00 hodin                                                                                                   
21. 3. ● Den vody - od 9 - 13 hodin
24. 4. ● Den Země v České Lípě – „Tvoříme společně ekosystém“ - od 9 - 15 hodin
5. 5. ● Vítání ptačího zpěvu  - od 9 hodin
7. 5. ● Žabí noc  - od 20.30 hodin
12. 7. ●  Motýlí noc - od 19 hodin
30. 8. ● Noc pro netopýry - od 20.30 hodin
20. 9. - 22. 9. ● Výstava hub
2. 10. ● Den zvířat v České Lípě - „Migrace živočichů“ - od 9 - 15 hodin
6. 10. ● Světový festival ptactva - od 9 hodin
20. 11. ● Ekologická soutěž žáků základních škol druhého stupně a víceletých gymnázií
14. 12. ● Čekání na Ježíška - od 10 - 16 hodin

 

 

Souhlas ke zveřejňování fotografií a zvukových a obrazových záznamů z akcí Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Osoba účastnící se akce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě bere na vědomí a svou účastí výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech vlastivědného muzea, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.