Návštěvní řád Vísecké rychty

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Expozice LIDOVÉHO BYDLENÍ, UMĚNÍ A ARCHITEKTURY  na Českolipsku

I. Návštěvní doba

Prohlídka objektu je možná pouze v době stanovené otevírací doby:

duben a říjen: soboty, neděle a státem uznané svátky 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
květen – září: denně mimo pondělí  9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin

Poslední doba prohlídky expozic je v 11:30 a v 16.30 hodin.

V měsících duben a říjen je objekt přístupný pro předem hlášené výpravy i ve všední den kromě pondělí.

Mimo hlavní návštěvní sezónu (listopad – březen) se prohlídka umožňuje pouze výjimečně, po předchozí domluvě s vedoucím pobočky a se souhlasem vedení VMG v České Lípě.

Hromadné výpravy a školní skupiny je lepe předem ohlásit přímo na objektu u správce objektu nebo u vedoucího pobočky. Prohlídka objektu je možná s průvodcem nebo bez průvodce individuálně. Doba trvání prohlídky s průvodcem je 60 minut. Informace návštěvníkům poskytuje pokladní, vrátný, průvodce.

Specializovaného průvodce je možné objednat předem na oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie VMG. Průvodce je poskytován pro skupiny od 5 osob.

II. Vstupné

Vstupné se řídí platným ceníkem VMG v České Lípě

III. Vlastní prohlídka objektu

Prohlídka se koná buď s průvodcem, nebo individuálně a to ve skupinách o maximálním počtu 15 osob.

Při hromadné výpravě žáků nebo studentů odpovídá za skupinu doprovázející pedagog. Skupině se neumožňuje individuální pohyb po expozicích a výstavách a skupina se pohybuje společně.

Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny průvodce, pokladní a pracovníků VMG.Při neuposlechnutí pokynu či zákazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek, může být návštěvník vykázán z objektu bez náhrady vrácení vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje postihu podle obecně právních předpisů.

Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou venkovní a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystaveného exponátu během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčkat příjezdu Policie ČR a dbát jejích pokynů (případně i osobní prohlídky provedené příslušníky Policie ČR).

Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.

Je přísně zakázáno:

 • dotýkat se vystavených exponátů,
 • fotografovat a filmovat v interiéru objektu pro komerční účely,
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu,
 • poškozovat jakýmkoliv způsobem objekt a jeho vnitřní vybavení,
 • vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných,
 • rušit jakýmkoliv způsobem výklad průvodce nebo omezovat ostatní návštěvníky,
 • konzumovat jídlo a nápoje uvnitř objektu, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.,
 • vstupovat do objektu v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu,
 • vstupovat do objektu se psy a jinými zvířaty,
 • jezdit v areálu objektu na kole či kolečkových bruslích.
 • Děti mladší 10 let mají povolen vstup do objektu pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Návštěvníci nesmí vstupovat do prohlídkové trasy objektu, expozic a výstav s deštníky, kabelami, batohy, velkými zavazadly apod., a tyto odloží na místo předem určené pracovníky objektu.
 • Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek nebude vstup do objektu povolen.
 • Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během prohlídky objektu se řídí obecně právními předpisy.
 • Povoleno je pouze fotografování, a to jen pro soukromé účely bez dalšího šíření a komerčního užití. Toto fotografování není zpoplatněno. Povoleno bez poplatku je fotografování bez užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky.

Jakékoli fotografie, video či jinou pořízenou dokumentaci v areálu pobočky je zakázáno používat ke komerčním účelům nebo dále rozšiřovat bez výslovného písemného povolení.

IV. Závěrečná ustanovení

Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli objektu podle obecně platných právních předpisů.

Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do Návštěvní knihy, která je k dispozici ve vstupní síni. Návštěvník má právo obrátit se rovněž na:

Vedoucí pobočky:
Bc. Marek HOFMAN
VMG v České Lípě, nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 774 825 090; 487 824 145 linka 21
E-mail:  hofman@muzeumcl.cz

Správce objektu:
Jan KOLERT
Víska 3, 471 03 Kravaře
Tel.: 487 868 296
E-mail: viseckarychta@muzeumcl.cz

Provozovatel:
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.
Tel.: 487 824 145; Fax: 487 824 146
E-mail: muzeumcl@muzeumcl.cz

Zřizovatele:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. března. 2019

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty