Návštěvní řád Památníku K. H. Máchy

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Expozice věnovaná životu, dílu a době K. H. Máchy a expozice Rybářství a rybníkářství na Českolipsku

I. Návštěvní doba

Prohlídka objektu je možná pouze v době stanovené otevírací doby:

duben a říjen: soboty, neděle a státem uznané svátky 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
květen – září: denně mimo pondělí  9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00 hodin

V měsících duben a říjen je objekt přístupný pro předem hlášené výpravy i ve všední den kromě pondělí.Poslední doba prohlídky expozic je v 11:30; 16.30 a v 17.30 hodin.

Mimo hlavní návštěvní sezónu (listopad – březen) se prohlídka umožňuje pouze výjimečně, po předchozí domluvě s vedoucím pobočky a se souhlasem vedení VMG v České Lípě.
V pondělí je objekt přístupný pouze pro předem ohlášené návštěvy skupin a výprav.
Hromadné výpravy a školní skupiny je lepe předem ohlásit přímo na objektu u správce objektu nebo u vedoucího pobočky.
Prohlídka objektu je možná s průvodcem nebo bez průvodce individuálně. Doba trvání prohlídky s průvodcem je 60 minut.
Informace návštěvníkům poskytuje pokladní, vrátný, průvodce.
Specializovaného průvodce je možné objednat předem na oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie VMG. Průvodce je poskytován pro skupiny od 5 osob.

II. Vstupné

Vstupné se řídí platným ceníkem VMG v České Lípě            

III. Vlastní prohlídka objektu                   

Prohlídka se koná buď s průvodcem, nebo bez průvodce individuálně a to ve skupinách o maximálním počtu 25 osob.
Při hromadné výpravě žáků nebo studentů odpovídá za skupinu doprovázející pedagog. Skupině se neumožňuje individuální pohyb po expozicích a výstavách a skupina se pohybuje společně. 
Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny průvodce, pokladní a pracovníků VMG. Při neuposlechnutí pokynu či zákazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek, může být návštěvník vykázán z objektu bez náhrady vrácení vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje postihu podle obecně právních předpisů.

Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou venkovní a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystaveného exponátu během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčkat příjezdu Policie ČR a dbát jejích pokynů (případně i osobní prohlídky provedené příslušníky Policie ČR).

Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.

Je přísně zakázáno:

  • dotýkat se vystavených exponátů,
  • fotografovat a filmovat v interiéru objektu pro komerční účely,
  • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu,
  • poškozovat jakýmkoliv způsobem objekt a jeho vnitřní vybavení,
  • vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných,
  • rušit jakýmkoliv způsobem výklad průvodce nebo omezovat ostatní návštěvníky,
  • konzumovat jídlo a nápoje uvnitř objektu, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.,
  • vstupovat do objektu v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu,
  • vstupovat do objektu se psy a jinými zvířaty,
  • jezdit v areálu objektu na kole či kolečkových bruslích.

Děti mladší 10 let mají povolen vstup do objektu pouze v doprovodu dospělé osoby.
Návštěvníci nesmí vstupovat do prohlídkové trasy objektu, expozic a výstav s deštníky, kabelami, batohy, velkými zavazadly apod., a tyto odloží na místo předem určené pracovníky objektu.
Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek nebude vstup do objektu povolen.
Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během prohlídky objektu se řídí obecně právními předpisy.
Povoleno je pouze fotografování, a to jen pro soukromé účely bez dalšího šíření a komerčního užití. Toto fotografování není zpoplatněno.

IV. Závěrečná ustanovení

Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli objektu podle obecně platných právních předpisů.

Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do Návštěvní knihy, která je k dispozici ve vstupní síni. Návštěvník má právo obrátit se rovněž na:

Vedoucího pobočky:
Bc. Jana FRIDRICHOVÁ
VMG v České Lípě, nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
Tel.: +420 487 824 145 linka 37, 607 564 053
E-mail:  fridrichova@muzeumcl.cz

Správce objektu:
Jaroslava DOLEČKOVÁ
Valdštejnská 150, 472 01 Doksy; Tel.: 487 872 137
Provozovatele: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.
Tel.: +420 487 824 145; Fax: 487 824 146
E-mail: muzeumcl@muzeumcl.cz

Zřizovatele:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. března 2019

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty