Vstupné Archeologické muzeum Šatlava

plné vstupné  osoby od 15 let  50,- 
zvýhodněné vstupné děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, důchodci 20,- 
  ZTP a ZTP/P (na základě předloženého průkazu) 20,-
rodinné vstupné 2 dospělí a 2 děti 100,-

Hromadné slevy pro žáky a studenty:

školní skupiny dětí do 15ti let (včetně letních táborů a škol v přírodě) 20,-
školní skupiny mládeže starší 15ti let 20,-

Děti do 6 let, důchodci nad 80 let věku vstup zdarma.

Informace pro vozíčkáře: muzeum má bezbariérový přístup, expozice se nacházejí v přízemí budovy.

 

Fotografování a natáčení v prostorách objektu:
- povoleno je fotografování pouze pro soukromé účely (bez dalšího šíření elektronickými médii)
- filmování a natáčení kamerami (mobilními telefony atp.) je možné po předchozím souhlasu vedoucího pobočky

Bezplatný návštěvnický vstup do expozic:
- externí pracovníci VMG ČL
- členové Klubu přátel muzea
- členové Asociace muzeí a galerií ČR
- zaměstnanci Správy jeskyní České republiky (včetně jednotlivých správ jeskyní)
- členové ZO ČSS 4-01 Liberec a ZO ČSS 5-01 Bozkov

Při uplatňování volného vstupného je zapotřebí pokladníkovi předložit pracovní (VMG ČL), zaměstnanecký (SJ ČR) nebo členský průkaz.

Služby: 
- prodej pohlednic a některých publikací se zaměřením na archeologii a historii, volný odběr informačních a propagačních materiálů.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty