Expozice Archeologického muzea - Šatlava

Dne 22. 2. 2011 byla za účasti mnoha desítek návštěvníků, odborných partnerů i zahraničních hostů slavnostně otevřena nová pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě – Archeologické muzeum Českolipska, Šatlava v České Lípě. 

V bývalém městském vězení je instalována unikátní speleoarcheologická expozice, která návštěvníkům představuje prostřednictvím nálezů a obrazových panelů, široké téma využívání jeskyní a skalních převisů člověkem od loveckého pravěku po 20. století v jednotlivých pískovcových a krasových oblastech s důrazem na region severních a severovýchodních Čech.

Druhá expozice je věnována archeologii města Česká Lípa a místní středověké a raně novověké hrnčířské výrobě (vč. modelů pecí rekonstruovaných na základě výzkumů v prostoru českolipské Hrnčířské čtvrti). Třetí expozice, tzv. Vězeňský kout, je věnován vlastnímu objektu šatlavy a dějinám vězeňství a výkonu práva v České Lípě. V průběhu března bude v expozici doinstalován infokiosek, kde si návštěvníci budou moci v modelu 3D virtuálně prohlédnout středověkou Českou Lípu a pomocí dotykové obrazovky uskutečnit výlet do vybraných jeskyní Čech, Moravy a Slezska.

 - Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj,
         Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v NP Podyjí)
       - Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
       - Archeologie České Lípy
       - Vězeňský kout
       - Virtuální prohlídka středověké České Lípy

Projekt č. CZ.1.13./3.1.00/02.00345 „Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko – nová pobočka VMG v České Lípě“ byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty