Kovářská expozice

Správce Eva Schmidová

V této expozici si může návštěvník prohlédnout soubor vybraných exponátů z dílen zejména městských kovářů
od 15. do 19. století.
Expozice obsahuje předměty osobní potřeby (zámky, klíče), předměty úřední (pokladnice, kované truhlice)
a předměty dekorativní  (ozdobné mříže, štíty, dveřní zámky).
Za pozornost stojí kovaný věžní hodinový stroj a soubor kovářského náčíní a vybavení, které si kováři často vyráběli sami.