Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 3/1995

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

Sovadina, Miloslav: Tři příspěvky k počátkům města Kravař - str. 7
Panáček, Jaroslav - Gabriel, František: Kostel sv. Máří Magdaleny v České Lípě - str. 25
Hais, Rudolf: Friedrich Egermann (1777 - 1864) a jeho příspěvky v oblasti sklářské technologie - str. 49
Brožová, Jarmila: Severočeští rafinéři a obchodníci se sklem v obchodní korespondenci harrachovské sklárny Nový Svět
v 1. polovině 19. století -str. 59
Ryšavý, Vratislav: Dům čp. 152 v Alšově ulici v Novém Boru - str. 83
Honců, Miroslav: Vstavačovité (Orchidacae) - str. 91

Materiály:

Barták, Jiří - Macháček, Jaromír - Pacovský, Jaroslav - Schröfel, Jan: Geotechnický a stavební průzkum na lokalitě hradu Lipá (1. část) -str. 171
Plánská, Marta: Pokus s přesazováním prstnatců - str. 185


Česká Lípa, Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv a RK OÚ Česká Lípa 1995, 189 s.