Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě /
Archäologisches Museum "Šatlava" (Česká Lípa)

       - Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj,
         Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v NP Podyjí)
       - Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
       - Archeologie České Lípy
       - Vězeňský kout
       - Virtuální prohlídka středověké České Lípy

 

      Adresa:
      Archeologické muzeum Českolipska - Šatlava
      Vězeňská 189
      470 01 Česká Lípa
      tel.: +420 487 723 223

 

Projekt č. CZ.1.13./3.1.00/02.00345 „Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko – nová pobočka VMG v České Lípě“ byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

                       

Pobočka v budově nově zrekonstruované historické šatlavy byla slavnostně otevřena v úterý 22. února 2011.  Fotogalerii z vernisáže naleznete zde.

V bývalém městském vězení je instalována unikátní speleoarcheologická expozice, která návštěvníkům představuje prostřednictvím nálezů a obrazových panelů, široké téma využívání jeskyní a skalních převisů člověkem od loveckého pravěku po 20. století v jednotlivých pískovcových a krasových oblastech s důrazem na region severních a severovýchodních Čech.

Druhá expozice je věnována archeologii města Česká Lípa a místní středověké a raně novověké hrnčířské výrobě (včetně modelů pecí rekonstruovaných na základě výzkumů v prostoru českolipské Hrnčířské čtvrti). Vězeňský kout je věnován vlastnímu objektu šatlavy a dějinám vězeňství a výkonu práva v České Lípě.

Součástí expozice je infokiosek, kde si návštěvníci mohou v 3D modelu virtuálně prohlédnout středověkou Českou Lípu a pomocí dotykové obrazovky uskutečnit výlet do vybraných jeskyní Čech, Moravy a Slezska.

Otevírací doba (změna od 1. 4. 2018): 

 duben  sobota, neděle a Velikonoční pondělí  9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.
 květen, září  úterý - neděle  9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.
 červen - srpen  pondělí - neděle   9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.
 říjen  sobota, neděle  9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.
 listopad - březen    zavřeno
 Průměrná doba prohlídky je 45 minut

V zavíracích dnech je objekt přístupný pouze pro předem ohlášené návštěvy skupin a výprav.
Ve dnech státních svátků otevřeno.

Od 11. 10. 2018 je pobočka až do odvolání uzavřena.
Výjimkou je sobota 20. října, kdy je muzeum otevřeno od 10:00 do 17:00 v rámci programu

Mezinárodní den archeologie v České Lípě 2018.

Výklad v expozicích Vám ochotně poskytnou naši zkušení průvodci Jan Kostuň a akademický malíř Atila Vörös.

Specializovaného průvodce (archeologa) pro skupiny od 5 osob je možné objednat předem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu zde.

Vstupné:

plné vstupné  osoby od 15 let  40,- Kč
zvýhodněné vstupné děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, důchodci  20,- Kč
  ZTP a ZTP/P (na základě předloženého průkazu)  zdarma
rodinné vstupné  2 dospělí a 2 děti  80,- Kč

Hromadné slevy

školní skupiny dětí do 15ti let (včetně letních táborů a škol v přírodě)  10,- Kč
školní skupiny mládeže starší 15ti let  15,- Kč

Informace pro vozíčkáře:  muzeum má bezbariérový přístup, expozice se nacházejí v přízemí budovy

Služby: prodej pohlednic a některých publikací se zaměřením na archeologii a historii, volný odběr informačních a propagačních materiálů.

Fotografování a natáčení v prostorách objektu:
- povoleno je fotografování pouze pro soukromé účely (bez dalšího šíření elektronickými médii)
- filmování a natáčení kamerami (mobilními telefony atp.) je možné po předchozím souhlasu vedoucího pobočky

Bezplatný návštěvnický vstup do expozic:
- externí pracovníci VMG ČL
- členové Klubu přátel muzea
- členové Asociace muzeí a galerií ČR
- zaměstnanci Správy jeskyní České republiky (včetně jednotlivých správ jeskyní)
- členové ZO ČSS 4-01 Liberec a ZO ČSS 5-01 Bozkov

Při uplatňování volného vstupného je zapotřebí pokladníkovi předložit pracovní (VMG ČL), zaměstnanecký (SJ ČR) nebo členský průkaz.

Jak nás najdete:  mapka

Možnost parkování:  nejbližší parkoviště se nachází 100 m od Archeologického muzea, na Náměstí T. G. Masaryka.

Informační skládanka v elektronické podobě zde.

Poster prezentace (Czech / English) zde.

Doplňující informace k expozicím zde.

 

Archeologické muzeum sídlí v budově bývalé městské šatlavy v historickém centru České Lípy.

Archeologické muzeum sídlí v budově bývalé městské šatlavy v historickém centru České Lípy.

V pravěké části představujeme nejvýznamnější nálezy ze skalních dutin  severních Čech a Českého ráje.

V pravěké části představujeme nejvýznamnější nálezy ze skalních dutin severních Čech a Českého ráje.

Další část speleoarcheologické expozice je zaměřena na využívání skalních dutin pískovcových oblastí v období středověku a novověku.

Další část speleoarcheologické expozice je zaměřena na využívání skalních dutin pískovcových oblastí v období středověku a novověku.

Nedobytná jeskyně je dosud jedinou známou jeskyní Ještědského krasu s archeologickými nálezy. Liberečtí speleologové zde ve vodních nádržkách objevili torza středověkých džbánů.

Nedobytná jeskyně je dosud jedinou známou jeskyní Ještědského krasu s archeologickými nálezy. Liberečtí speleologové zde ve vodních nádržkách objevili torza středověkých džbánů.

Minulé století se zapsalo do dějin využívání jeskyní především v Českém ráji, kde na sklonku 2. světové války operovali partyzáni a ve skalních dutinách nalezli úkryt uprchlí váleční zajatci.

Minulé století se zapsalo do dějin využívání jeskyní především v Českém ráji, kde na sklonku 2. světové války operovali partyzáni a ve skalních dutinách nalezli úkryt uprchlí váleční zajatci.

Detail z expozice archeologie středověké a raně novověké České Lípy.

Detail z expozice archeologie středověké a raně novověké České Lípy.

 

 

Virtuální prohlídka středověké České Lípy prostřednictvím infokiosku je jedním z lákadel nového archeologického muzea. 3D model možné podoby města a jeho bezprostředního okolí  na přelomu 14. a 15. století z dílny BcA. Vojtěcha Nováka odráží dosavadní výsledky archeologického, historického a stavebně-historického bádání. Přehrát video - zde.

 

Česká Lípa – pokus o hmotovou rekonstrukci možné podoby středověkého města. Pohled od V. Autor V. Novák

Česká Lípa – pokus o hmotovou rekonstrukci možné podoby středověkého města. Pohled od V. Autor V. Novák

Česká Lípa – pokus o hmotovou rekonstrukci možné podoby města ve 14. století. Autor V. Novák

Česká Lípa – pokus o hmotovou rekonstrukci možné podoby města ve 14. století. Autor V. Novák

Česká Lípa – pokus o hmotovou rekonstrukci možné podoby středověkého města. Pohled od SZ. Autor V. Novák

Česká Lípa – pokus o hmotovou rekonstrukci možné podoby středověkého města. Pohled od SZ. Autor V. Novák

 

Die Zweigstelle des Museums im Gebäude des neu rekonstruierten Arresthauses ist am Dienstag, den 22. Februar 2011 feierlich eröffnet worden.

Im ehemaligen Stadtgefängnis wurde eine einzigartige speläologische Dauerausstellung installiert, die den Besuchern durch Funde und Bildpanele das breite Thema der Nutzung der Höhlen und Felsvorsprünge durch den Menschen von der Altsteinzeit bis ins 20. Jahrhundert in den einzelnen Sandstein- und Karstgebieten unter Betonung der Regionen Nord- und Nordostböhmens näher bringt.

Die zweite Ausstellung ist der Archäologie der Stadt Česká Lípa (Böhmisch Leipa) und der örtlichen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Hafnerproduktion gewidmet (einschließlich der Modelle von Öfen aufgrund der Ausgrabungen im Raum des Hafnerviertels). Die Gefängnisecke vermittelt Informationen über das eigentliche Objekt des Stadtgefängnisses, die Geschichte des Haftwesens und des Strafvollzugs in Česká Lípa.

Teil der Ausstellung ist ein Informationsstand, an dem sich die Besucher in einem 3D-Modell virtuell ins mittelalterliche Česká Lípa begeben und mit Hilfe eines Touchscreens Ausflüge zu ausgewählten Höhlen in Böhmen, Mähren und Schlesien machen können.

Öffnungszeiten (2017): 

 November - März    geschlossen  
 April  Samstag, Sonntag  9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 Mai - September  Dienstag – Sonntag  9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 October  Samstag, Sonntag  9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 Eine Besichtigung dauert etwa 45 Minuten

Informationen für Rollstuhlfahrer: Das Museum hat einen barrierefreien Zugang, die Ausstellung befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes.

 

Petr  Jenč  a  Vladimír  Peša,  2010 – 2018

Poslední aktualizace:  11.  10.  2018

 

◄  ZPĚT  na nabídku ARCHEOLOGIE