Vlastivědný spolek Českolipska

Je spolek, založený za účelem šíření poznatků o historickém vývoji a přírodních poměrech na území, jehož jádrem je oblast sahající od Šluknovského výběžku až k Bezdězu a od Labe k Ještědu. Tyto cíle jsou naplňovány vydáváním vlastivědného sborníku Bezděz a dalších publikací a pořádáním přednášek a exkurzí ve společenskovědní a přírodovědné oblasti. Spolek byl založen v roce 1990 za účelem vydávání vlastivědného sborníku Bezděz. V roce 1997 došlo ke spojení spolku s obdobně zaměřeným Klubem přátel muzea, který působil při muzeu od roku 1967 s přerušením v letech 1972–1986. Členové Vlastivědného spolku Českolipska mají bezplatný vstup do expozic a na výstavy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a dostávají bezplatně sborník Bezděz.

Program akcí leden - červen 2019

LEDEN

12. ledna  Idea Národního muzea a Českolipsko v 19. a 20. století
klubovna muzea od 14. hodin. Přednáška Ladislava Smejkala k 200. výročí vzniku Národního muzea
 

19. ledna Umělecké a historické památky Francie VII – katedrály
klubovna muzea od 14. hodin
Přednáška Zdeňka Pokorného

26. ledna Potomci slavných českých exulantů v kulturním životě Horní Lužice 
klubovna muzea od 14. hodin
Přednáška Milana Turka z Liberce

 

ÚNOR

2. února -  Z počátků normalizace na Českolipsku 1969 - 1971
klubovna muzea od 14. hodin
Přednáška Ladislava Smejkala

9. února, sobota – Niva Ploučnice mezi mostem a stadionem
sraz před muzeem v 10. hodin
Společná vycházka s Klubem českých turistů
Vede Ladislav Smejkal

16. února, sobota – Divoké orchideje a jiné skvosty lučních a lesních porostů Českolipska a Podještědí
klubovna muzea od 14. hodin
Přednáška Petra Mužáka z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

23. února, sobota – Umělecké a historické památky naší vlasti XV – Malín – Jakub – Záboří nad Labem – Pardubice – Kunětická Hora
klubovna muzea od 14. hodin
Přednáší Zdeněk Pokorný


BŘEZEN

2. března, sobota – Život pod Holým vrchem
sraz před kulturním domem Crystal v 10. hodin
Společná vycházka s Klubem českých turistů
Vede Ladislav Smejkal

7. března, čtvrtek – Náměstí T. G. Masaryka Č. Lípa v 16. hodin
Občanské setkání u příležitosti 169. výročí narození prezidenta Masaryka. Po skončení v 16. 30 hodin se koná v Maštálkově síni muzea vernisáž výstavy fotografií Miloslava Sovadiny, Krajiny a kompozice, uspořádaná u příležitosti jeho 70. narozenin

9. března, sobota – Jan Zhořelecký, třetí princ, syn Karla IV.
klubovna muzea od 14. hodin
Přednáší Miloslav Sovadina

30. března, sobota - Výroční členská schůze Vlastivědného spolku Českolipska
Salonek restaurace Kozlovna Skleník od 14. hodin

DUBEN

13. dubna, sobota - Jeden den v Ústí nad Labem
Vlakový zájezd. Odjezd z České Lípy hl. nádraží v 7. 38 hodin.
Prohlídka městského centra z hlediska architektury a historického vývoje. Návštěva městského muzea.
Návrat s odjezdem z Ústí nad Labem ve 13. 27 hodin nebo v 15. 27 hodin.

1. května, středa - autobusový zájezd do Hradce Králové
Odjezd z České Lípy v 7. 00 hodin od muzea.
Trasa: Česká Lípa – Hořiněves (rodný domek Václava Hanky) – Hradec Králové (historické centrum s katedrálou a bílou věží, „Zpívající stromy“, elektrárna Hučín s expozicí o obnovitelných zdrojích, největší sladkovodní akvárium v Baarově ulici).
Na zpáteční cestě zastávka ve Všestarech u pamětní desky Hynka Jirouše, legionáře a hrdiny II. odboje.
Předpokládaný návrat do České Lípy do 18. hodin
Cena: 300 Kč, platit možno u Ladislava Smejkala nebo Magdaleny Pujmanové v muzeu.

18. května, sobota - Jeden den v Chlumci nad Cidlinou -  z důvodu nemoci tento zájezd RUŠÍME!!!
vlakový zájezd k Mezinárodnímu dni muzeí
Odjezd z České Lípy hlavního nádraží v 6. 24 hodin.
Navštívíme zámek a seznámíme se s tradicí rodu Kinských. Městské muzeum v Loretě a historické centrum města.
Předpokládaný návrat s odjezdem z Chlumce nad Cidlinou v 15. 28 hodin.

15. června, sobota - autobusový zájezd do německého Podkrušnohoří
Z důvodu vysokého finančního navýšení (turistická sezóna) za autobusovou dopravu zájezd v tomto termínu RUŠÍME!!!
Podaří-li se nám na podzim dohodnout se na nižší ceně s dopravcem, zvolili bychom náhradní termín zájezdu, o kterém Vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení 

26. června, středa - Z kaleidoskopu dějin 19. a 20. století.
Zapomenuté a zapomínané stránky dějin z dokladů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Vernisáž výstavy v Maštálkové síni. Začátek v 16.30 hodin.

Obsahy Sborníků Bezděz                 

Z historie vydávání sborníku Bezděz - více zde a zde

Další informace o Vlastivědném spolku Českolipska zde.    

Napsali o nás - více zde.

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2015     

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2016

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2017     

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2018