Galerie a galerie Jídelna

Jana Jermanová - Jakubská - vedoucí Oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie
tel.: +420 487 824 145, l. 28, GSM: +420 702 000 096 ; e-mail: jermanova@muzeumcl.cz 
Vladimíra Procházková, e-mail: prochazkova@muzeumcl.cz 

 

Aktuality můžete sledovat i na Facebooku zde.

Galerie Jídelna vznikla v roce 2000 při tehdejším Okresním vlastivědném muzeum v České Lípě. Výstavní prostory
se nacházejí v bývalém refektáři (jídelně) klášterního komplexu, kde muzeum sídlí, a rovněž v přiléhající chodbě. Galerie Jídelna se svým zaměřením nevyhraňuje vůči žádnému uměleckému směru jako malba, plastika, performance, fotografie, ale naopak se snaží pojmout a prezentovat umění ve všech podobách v celé své různorodosti. Galerie oslovuje jak autory mladé nastupující generace, tak i autory známé a zavedené.
V uplynulých letech hostila galerie například tyto osobnosti české a slovenské výtvarné scény: Petr Nikl, Roman Franta, Tomáš Císařovský, Michael Rittstein, Vladimír Franz, Aleš Lamr, Ivo Rozsypal, Palo Macho, Alena Matějka.

 

 

Výstavní plán v letošním roce

Galerie Jídelna

4. 4. – 16. 6.                ● obrazy Ireny Trefilové a Vladimíra Kiseljova, vernisáž 4. 4. od 17 hodin

20. 6. – 29. 9.              ● Tomáš Záborec - dřevomalby

Galerie chodba

15. 3. - 31. 12.       ● Lukostřelci a ostrostřelci v České Lípě

 

Fotogalerie výstav a akcí z minulých let najdete v sekci archiv akcí.