Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 

příspěvková organizace Libereckého kraje

Nadregionální zaměření:  MUZEUM EXOTICKÉ PŘÍRODY, JESKYNNÍ ARCHEOLOGIE A K. H. MÁCHY

 

Vlastivědné muzeum a galerie
nám. Osvobození 297/1
470 01 Česká Lípa
tel: +420 487 824 145

fax: +420 487 824 146
e-mail: muzeumcl@muzeumcl.cz
IČO: 00360198
DIČ: CZ00360198
datová schránka: nidmakz


najdete nás zde

Ředitel:
Ing. Zdeněk Vitáček
tel.: +420 487 824 145, l. 33
GSM: +420 724 245 465
vitacek@muzeumcl.cz

1. Oddělení odborná

Oddělení přírodovědné

Botanické pracoviště
Ing. Marta Knauerová - vedoucí Přírodovědného oddělení, botanička
tel.: +420 487 824 145, l. 31; GSM: +420 725 099 727; e-mail: knauerova@muzeumcl.cz

Pracoviště geologie a paleontologie
Petr Mužák - geolog
tel.: +420 487 521 489; e-mail: muzak@muzeumcl.cz

Pracoviště zoologie obratlovců
Ing. Zdeněk Vitáček - zoolog
tel.: +420 487 824 145, l. 33; GSM: +420 724 245 465; e-mail: vitacek@muzeumcl.cz

Pracoviště zoologie bezobratlých
Bc. Lukáš Blažej - zoolog
tel.: +420 487 824 145, l. 21; e-mail: blazej@muzeumcl.cz

RNDr. Miroslav Honců - zoolog
tel.: +420 487 824 145, l. 25; e-mail: honcu@muzeumcl.cz

Pracoviště muzejní pedagogiky a ekologické poradny ORSEJ
Veronika Ličaverová, DiS. - muzejní pedagog a pracovník ekoporadny
GSM: +420 774 825 089; e-mail: ekoporadna@muzeumcl.cz

Oddělení historické

Pracoviště archeologie a speleoantropologie (Archeologické muzeum)
PhDr. Vladimír Peša, Ph.D. archeolog a speleoantropolog,
vedoucí Historického oddělení a pobočky Archeologické muzeum Šatlava
tel.: +420 487 723 223;  GSM: +420 725 099 726; e-mail: pesa@muzeumcl.cz

Petr  Jenč archeolog a speleoantropolog,
vedoucí úseku záchranných archeologických výzkumů
tel.: +420 487 723 223;  GSM: +420 778 536 457, +420 605 245 855; e-mail: petrjenc@centrum.cz

BcA. Vojtěch Novák archeologický terénní specialista a grafik
tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 720 636 237; e-mail: vojtechnovak@centrum.cz

Mgr. Stanislav Martyčák archeolog, terénní specialista
tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 606 687 307; e-mail: archeolog@muzeumcl.cz

Pracoviště nových dějin
Mgr. Tomáš Cidlina - historik 
tel.: +420 487 824 145, l. 21; GSM: +420 777 165 124; e-mail: cidlina@muzeumcl.cz

Ladislav Smejkal - historik
tel.: +420 487 824 145, l. 27; e-mail: Smejkal.Ladislav@post.cz

Pracoviště etnografie a dokumentace památek
Bc. Marek Hofman - etnograf, vedoucí pobočky Vísecká rychta
tel.: +420 487 824 145, l. 21; GSM: +420 774 825 090; e-mail: hofman@muzeumcl.cz

Pracoviště středověkých dějin
Ing. Jaroslav Panáček - historik
tel.: +420 487 824 145, l. 32; e-mail: panacek@muzeumcl.cz

Externí pracovníci Historického oddělení

Oddělení knihovního fondu

Pracoviště starých a sbírkových tisků
Bc. Jana Fridrichová - náměstkyně ředitele, vedoucí Oddělení knihovního fondu a pobočky Památník K. H. Máchy
tel.: +420 487 824 145, l. 37; GSM: +420 607 564 053; e-mail: fridrichova@muzeumcl.cz

Pracoviště Odborné knihovny
Magdalena Pujmanová - knihovnice
tel.: +420 487 824 145, l. 24; e-mail: pujmanova@muzeumcl.cz

Bc. Jaroslava Vondrová - knihovnice, správa a aktualizace webových stránek VMG
tel.: +420 487 824 145, l. 24; e-mail: vondrova@muzeumcl.cz

Oddělení správy sbírky

Pracoviště Centrální evidence sbírky (CES)
Eva Schmidová - vedoucí Oddělení správy sbírkového fondu
tel.: +420 487 521 489; GSM: +420 602 648 237; e-mail: schmidova@muzeumcl.cz

Pracoviště kurátorů a správců částí sbírek
Mgr. Jana Stránská - kurátor
tel.: +420 487 521 489; e-mail: stranska@muzeumcl.cz

Karolína Tankovská - kurátor
tel.: +420 487 521 489; e-mail: tankovska@muzeumcl.cz

Oddělení péče o sbírku

Pracoviště konzervace sbírkových předmětů
Václav Novák - vedoucí Oddělení péče o sbírku
tel.: +420 487 521 489; e-mail: novak@muzeumcl.cz

Zuzana Korolusová - konzervátor
tel.: +420 487 521 489; e-mail: korolusova@muzeumcl.cz

Karel Kučera - konzervátor a sbírkový kurátor (novodobá militária)
tel.: +420 487 521 489

Pracoviště preparace živočichů
Michal Štěpánský - preparátor
tel.: +420 487 521 489

Oddělení výstav, výchovy, propagace a Galerie

Pracoviště výstav, výchovy a propagace
Bc. Jana Jermanová Jakubská, DiS. - vedoucí oddělení
tel.: +420 487 824 145, l. 28; GSM: +420 702 000 096; e-mail: jermanova@muzeumcl.cz

Vladimíra Procházková
tel.: +420 487 824 145, l. 28; GSM: +420 702 000 096; e-mail: prochazkova@muzeumcl.cz 

Pracoviště fotodokumentační
Vladimír Štěpánský - fotograf
tel.: +420 487 824 145, l. 31 nebo 38; e-mail: stepansky@muzeumcl.cz

2. Oddělení ostatní

Oddělení personálně-ekonomické

Pracoviště ekonomické a účetní
Gabriela Mothejzíková - vedoucí personálně-ekonomického oddělení
tel.: +420 487 824 145, l. 23; GSM: +420 778 536 447; e-mail: mothejzikova@muzeumcl.cz

Jitka Dušková - účetní
tel.: +420 487 824 145, l. 23; e-mail: duskova@muzeumcl.cz

Pracoviště personálně-majetkové
Dana Nováková
tel.: +420 487 824 145, l. 29; GSM: +420 778 536 452; e-mail: novakova@muzeumcl.cz

Oddělení provozní

Pracoviště sekretariát kanceláře ředitele
Ludmila Klazarová, DiS. - vedoucí provozního oddělení a sekretariátu
tel.: +420 487 824 145, l. 20; GSM: +420 724 869 331; e-mail: klazarova@muzeumcl.cz

3. Pobočky

Archeologické muzeum Českolipska - Šatlava (Česká Lípa)

Vězeňská 189
470 01 Česká Lípa
tel.: +420 487 723 223; e-mail: pesa@muzeumcl.cz (vedoucí pobočky)
mapa

Památník K. H. Máchy (Doksy)

Máchova 150
472 01 Doksy
tel.: +420 487 872 137; e-mail: fridrichova@muzeumcl.cz (vedoucí pobočky)
mapa

Vísecká rychta (Kravaře)

Víska 3
471 03 Kravaře
tel.: +420 487 868 296; e-mail: hofman@muzeumcl.cz (vedoucí pobočky)
mapa