Vlastivědný spolek Českolipska

Je spolek, založený za účelem šíření poznatků o historickém vývoji a přírodních poměrech na území, jehož jádrem je oblast sahající od Šluknovského výběžku až k Bezdězu a od Labe k Ještědu. Tyto cíle jsou naplňovány vydáváním vlastivědného sborníku Bezděz a dalších publikací a pořádáním přednášek a exkurzí ve společenskovědní a přírodovědné oblasti. Spolek byl založen v roce 1990 za účelem vydávání vlastivědného sborníku Bezděz. V roce 1997 došlo ke spojení spolku s obdobně zaměřeným Klubem přátel muzea, který působil při muzeu od roku 1967 s přerušením v letech 1972–1986. Členové Vlastivědného spolku Českolipska mají bezplatný vstup do expozic a na výstavy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a dostávají bezplatně sborník Bezděz.

Program akcí

 

Listopad 2017

25. listopadu 2017: přednáška Zdeňka Pokorného. XIII. díl cyklu Umělecké a historické památky naší vlasti – České Budějovice a Moravská Třebová. Začátek ve 14. hodin, klubovna muzea.

Prosinec 2017

2. prosince 2017: přednáška Jiřího Šťastného Dráha Ústecko-teplická. Z historie železnice procházející Českou Lípou. Začátek ve 14. hodin v klubovně muzea.

9. prosince 2017: přednáška Ladislava Smejkala Českolipsko ve válečné tetralogii. Druhý díl,rok 1916. Výklad
s recitací veršů a četbou textů. Začátek ve 14. hodin v klubovně muzea.
 

Obsahy Sborníků Bezděz                  Z historie vydávání sborníku Bezděz - více zde a zde

Další informace o Vlastivědném spolku Českolipska zde.     Napsali o nás - více zde.

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2015      Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2016

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2017