Vlastivědný spolek Českolipska

Je spolek, založený za účelem šíření poznatků o historickém vývoji a přírodních poměrech na území, jehož jádrem je oblast sahající od Šluknovského výběžku až k Bezdězu a od Labe k Ještědu. Tyto cíle jsou naplňovány vydáváním vlastivědného sborníku Bezděz a dalších publikací a pořádáním přednášek a exkurzí ve společenskovědní a přírodovědné oblasti. Spolek byl založen v roce 1990 za účelem vydávání vlastivědného sborníku Bezděz. V roce 1997 došlo ke spojení spolku s obdobně zaměřeným Klubem přátel muzea, který působil při muzeu od roku 1967 s přerušením v letech 1972–1986. Členové Vlastivědného spolku Českolipska mají bezplatný vstup do expozic a na výstavy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a dostávají bezplatně sborník Bezděz.

Program akcí

LEDEN

13. ledna 2018 - sobota: Ladislav Smejkal: Trofeje Excursionsclubu.  Známá i méně známá místa Českolipska na obrázcích ze sbírky vlastivědného spolku Excursionsclub, klubovna muzea od 14 hodin

20. ledna 2018 - sobota: Zdeněk Pokorný: 120 let od narození nakladatele Aventina Otakara Štorcha – Mariena. Zapomínaná velká postava české kultury vícekrát navštívila Českou Lípu, klubovna muzea od 14 hodin

27. ledna 2018 -  sobota: Ladislav Smejkal: Vlastivědná práce muzea a archivu v letech sedmdesátých a osmdesátých. Přednáška spojená se vzpomínkou na Marii Vojtíškovou k nedožitým 90. narozeninám,  klubovna muzea od 14 hodin

 

ÚNOR

3. února 2018 - sobota: Ladislav Smejkal: Českolipsko ve válečné tetralogii – III, rok 1917. Přednáška spojená s recitací a přednesem textů. klubovna muzea od 14 hodin

10. února 2018 - sobota: Rezidenční čtvrť, školy a úřady v historickém prostředí západní části středu města. Vycházka Klubu přátel muzea a Klubu českých turistů. Vede Ladislav Smejkal, sraz před muzeem v 10. hodin

10. února 2018  - sobota: Petr Mužák: Svět fosílií na Českolipsku. Přednáška s ukázkami vzácných zkamenělin. klubovna od 14. hodin

17. února 2018 - sobota: Petra Šternová: Architekturou ke zdraví, stavby lázeňských budov na Českolipsku, klubovna muzea od 14 hodin

24. února 2018 - sobota: Zdeněk Pokorný: Umělecké a historické památky Německa XIII, Řezno a Gernroda, klubovna muzea od 14 hodin


BŘEZEN

3. března 2018 - sobota: Stará Lípa a její území. Vycházka Klubu přátel muzea a Klubu českých turistů. Vede Ladislav Smejkal. Sraz před bývalým pivovarem v Moskevské ulici v 10 hodin

3. března 2018 - sobota: Ladislav Smejkal: Českolipsko ve válečné tetralogii IV, rok 1918. Přednáška spojená s recitací a přednesem textu, klubovna muzea od 14 hodin

7. března 2018 - středa: Veřejné občanské shromáždění ke 168. výročí narození T. G. Masaryka. náměstí TGM v 16 hodin
V 16. 30 hodin slavnostní zahájení výstavy v Maštálkově výstavní síni Hudba v životě české menšiny 1918 – 1938. Výstava u příležitosti 90. výročí založení české hudební školy v České Lípě.

10. března 2018 - sobota: Setkání Miroslava Sovadiny a Ladislava Smejkala o vlastivědné práci od Excursionclubu až Vlastivědnému spolku Českolipska, klubovna od 14 hodin

 


 

Obsahy Sborníků Bezděz                  Z historie vydávání sborníku Bezděz - více zde a zde

Další informace o Vlastivědném spolku Českolipska zde.     Napsali o nás - více zde.

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2015      Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2016

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2017