Vlastivědný spolek Českolipska

Je spolek, založený za účelem šíření poznatků o historickém vývoji a přírodních poměrech na území, jehož jádrem je oblast sahající od Šluknovského výběžku až k Bezdězu a od Labe k Ještědu. Tyto cíle jsou naplňovány vydáváním vlastivědného sborníku Bezděz a dalších publikací a pořádáním přednášek a exkurzí ve společenskovědní a přírodovědné oblasti. Spolek byl založen v roce 1990 za účelem vydávání vlastivědného sborníku Bezděz. V roce 1997 došlo ke spojení spolku s obdobně zaměřeným Klubem přátel muzea, který působil při muzeu od roku 1967 s přerušením v letech 1972–1986. Členové Vlastivědného spolku Českolipska mají bezplatný vstup do expozic a na výstavy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a dostávají bezplatně sborník Bezděz.

Program akcí

Září 2017

23. září 2017: vycházka na Hůrku. Sraz v 10.00 hodin u Základní školy na Svárově. Návštěva nové vyhlídky na Hůrce. Výklad o vývoji podoby města a o geologické minulosti podají Ladislav Smejkal a Petr Mužák.

28. září 207: autobusový zájezd, Podkrušnohoří III. Odjezd z České Lípy od muzea v 7.00 hodin.Trasa: Bílina – zámek s archeologickou památkou hradu, památky města, Kyselka – historický lázeňský areál, Most - přenesený děkanský kostel, Litvínov – městské muzeum s historií soukenické manufaktury, Zámek Jezeří. Návrat kolem 17. hodiny, cena 280 Kč, přihlášky u Ladislava Smejkala nebo Magdaleny Pujmanové v muzeu.

Říjen 2017

14. října 2017:  přednáška Ladislava Smejkala – Vlastivědná práce muzea v padesátých a šedesátých letech 20. století. K 50. výročí Klubu přátel muzea. Začátek ve 14. hodin klubovna muzea.

21. října 2017: přednáška Milana Turka z Liberce – Reformace v Horní Lužici. Začátek ve 14. hodin klubovna muzea.

28. října 2017: společná oslava státního svátku u Lípy Svobody na Slovance ve 13.30 hodin. Další doprovodný program sledujte v Městských novinách a na internetových stránkách (bude doplněn).

Listopad 2017

4. listopadu 2017: dušičkový vlakový zájezd do Bělé pod Bezdězem. Návštěva hřbitova s hroby významných osobností, Horka, Máchův pomník, procházka po městě. Odjezd z České Lípy v 8.23 hodin. Návrat ze zastávky Bělá pod Bezdězem město ve 14.19 hodin.

11. listopadu 2017: přednáška Ladislava Smejkala Českolipsko ve válečné tetralogii. První díl, léta 1914 – 1915. Výklad s recitací veršů a četbou textů. Začátek ve 14. hodin v klubovně muzea.

17. listopadu 2017: přednáška Ladislava Pytlouna Sardinie známá a neznámá. Začátek ve 14. hodin v klubovně muzea.

25. listopadu 2017: přednáška Zdeňka Pokorného. XIII. díl cyklu Umělecké a historické památky naší vlasti – České Budějovice a Česká Třebová. Začátek ve 14. hodin, klubovna muzea.

Prosinec 2017

2. prosince 2017: přednáška Jiřího Šťastného Dráha Ústecko-teplická. Z historie železnice procházející Českou Lípou. Začátek ve 14. hodin v klubovně muzea.

9. prosince 2017: přednáška Ladislava Smejkala Českolipsko ve válečné tetralogii. Druhý díl,rok 1916. Výklad
s recitací veršů a četbou textů. Začátek ve 14. hodin v klubovně muzea.
 

Obsahy Sborníků Bezděz                  Z historie vydávání sborníku Bezděz - více zde a zde

Další informace o Vlastivědném spolku Českolipska zde.     Napsali o nás - více zde.

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2015      Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2016

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2017