Galerie a galerie Jídelna

Jana Jermanová - Jakubská - vedoucí Oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie
tel.: +420 487 824 145, l. 28, GSM: +420 702 000 096 ; e-mail: jermanova@muzeumcl.cz 
Vladimíra Procházková, e-mail: prochazkova@muzeumcl.cz 

 

Aktuality můžete sledovat i na Facebooku zde.

Galerie Jídelna vznikla v roce 2000 při tehdejším Okresním vlastivědném muzeum v České Lípě. Výstavní prostory
se nacházejí v bývalém refektáři (jídelně) klášterního komplexu, kde muzeum sídlí, a rovněž v přiléhající chodbě. Galerie Jídelna se svým zaměřením nevyhraňuje vůči žádnému uměleckému směru jako malba, plastika, performance, fotografie, ale naopak se snaží pojmout a prezentovat umění ve všech podobách v celé své různorodosti. Galerie oslovuje jak autory mladé nastupující generace, tak i autory známé a zavedené.
V uplynulých letech hostila galerie například tyto osobnosti české a slovenské výtvarné scény: Petr Nikl, Roman Franta, Tomáš Císařovský, Michael Rittstein, Vladimír Franz, Aleš Lamr, Ivo Rozsypal, Palo Macho, Alena Matějka.

 

 

Výstavní plán v letošním roce

Galerie Jídelna

4. 3. - 10. 5. 2017: Vladimír Kiseljov - Entelecheia - výstava maleb s živou malířskou performance a hudbou při vernisáži, obrazy inspirované mytologií a klasickou hudbou.
květen - červenec: Luděk Paprskář - malíř z Nového Boru, pracuje s malbou v počítači
10. 8. - 11. 10. 2017: Manuel Rodriguez Mendez - španělský malíř žijící v Praze
3. 11. - 31. 12. 2017: Klára Horáčková - sklářská výtvarnice, asistentka v ateliéru skla na UMPRUM v Praze

Galerie chodba

1. 3. - 31. 12. 2017: Jan Komárek - plastiky ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie

Fotogalerie výstav a akcí z minulých let najdete v sekci archiv akcí.